• formare continua cadre
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
 • formare continua cadre
  PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
  Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri)
  https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9
 • facultatea de psihologie
  Academicradio
  Radio ONLINE
 • covid
  Info-Covid-19
  Servicii suport
  Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
MENIU

Anunturi

Candidati admisi la doua specilizari buget

În atenția candidaților care au fost Admiși la două specializări pe listele de Buget- Admitere iulie 2020- nivel master sau nivel licență

 

Candidații care au fost admiși la BUGET la două specializări (nivel master sau nivel licență), pentru specializarea la care optează la TAXĂ, vă  rugăm să ne transmiteți Contractul de studiu univ. și dovada achitării primei rate din taxa de școlarizare la email-urile:

Masterate domeniul Psihologie

secretariatmaster@psychology.ro

Specializarea Psihologie

mirela.filep@ubbcluj.ro

Specializarea Psihopedagogie Speciala, Pedagogia învățământului primar și preșcolar, Pedagogie

iuliana.berinde@ubbcluj.ro

CEREREA DE REDISTRIBUIRE
Confirmarea locului

CONFIRMAREA LOCULUI

 

Candidatii care se afla pe listele de "Admisi" pot confirma locul on - line in perioada 18.07.2020-20.07.2020 (in 20.07.20202 pana la ora 13.00). Candidatii care se  afla pe listele de "Admisi" si care nu confirma locul in aceasta

perioada vor fi eliminati din concurs. Candidatii admisi care au confirmat locul vor avansa automat in lista de admisi  pe toata perioada de admitere in functie de locurile ramase neocupate inaintea lor.

 

Confirmarea locului se face prin:

 

1. Încarcarea pe platforma de admitere (la Pasul 4 - Confirmare Admitere)  a contractului de studii ( listat, completat, semnat si scanat sau fotografiat). Acest pas este obligatoriu atât pentru candidații admiși la buget, cât și pentru cei de la taxă.

Contract de studii universitare - Învăţământ cu frecvenţă

Contract de studii universitare - Învăţămant cu frecvenţă redusă

Contract de studii universitare - Învăţămant la distanţă

Declaraţie de consimţământ

2. Plata primei rate din taxa de scolarizare ( pentru plata integrala se acorda o reducere de 10 %) pentru candidatii admisi pe locuri cu taxa.

 

CEREREA DE REDISTRIBUIRE

 

Candidatii care se afla pe listele "In asteptare" pot face cerere de redistribuire on line (prin marcarea opțiunii "REDISTRIBUIRE" din platforma de admitere), in perioada 18.07.2020-20.07.2020 (in 20.07.20202 pana la ora 13.00), in programul de admitere pentru a ramane in concurs si a avansa in liste in functie de locurile ramase neocupate inaintea lor. Candidatii care se afla pe listele de "In asteptare" si care nu fac cerere de redistrbuire in aceasta perioada vor fi eliminati din concurs.

 

NUMARUL DE  LEGITIMATIE (CONCURS) SE AFLA IN CONTUL DE ADMITERE AL CANDIDATULUI LA STATUS INSCRIERE

 

 

AZ ELNYERT HELY MEGERŐSÍTÉSE

 

Mindazok a felvételizők akik a bejutottak listán szerepelnek, 2020, július 18 – 20, 13 óráig foglalhatják el online az elnyert helyet. Azok a hallgatók akik nem foglalják el az elnyert helyet a jelzett periódusban elveszítik ezt. Azon hallgatók helyére  akik nem foglalták el az  elnyert helyet, automatikusan felkerülnek a rangsorban a mögöttük levő és helyüket megerősített jelentkezők.

 

AZ ELNYERT HELY MEGERŐSÍTÉSE A KÖVETKEZŐ KÉPPEN TÖRTÉNIK:

 • A felvételi online felületén (4. pont: elnyert hely megerősítése) fel kell tölteni a kinyomtatott, kitöltött és aláírt beiskolázási szerződést (pdf vagy jpg formátumban)

Contract de studii universitare - Învăţământ cu frecvenţă

Contract de studii universitare - Învăţămant cu frecvenţă redusă

Contract de studii universitare - Învăţămant la distanţă

Declaraţie de consimţământ

 • A tandíj első részletének befizetése amennyiben költségtérítéses helyet foglal el (a tandíj  egy összegben való befizetése esetében, 10%-os kedvezményben részesülnek)

 

ÚJRAELOSZTÁS KÉRVÉNYEZÉSE

 

A várólistán szereplő hallgatók online (a felvételi programban) kérvényezhetik a helyek újraelosztását 2020, július 18 – 20, 13 óra között, ahhoz hogy felkerülhessenek a felvételi listában. Amennyiben ezt nem teszik meg, elveszítik a lehetőséget, hogy felvételt nyerhessenek.

 

A beiratkozási szám (Nr. Legitimatie) a beiratkozási felületen található (ott ahol az iratokat feltöltötték)