• psiedu

Anunturi

Dezvoltarea profesionala in domeniul educatiei incluzive/speciale

Programul de formare continuă certificat DFC:

DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE SERIA II

 

Depunerea dosarelor se face online pe adresa de email mirela.moteoc@ubbcluj.ro sau personal cu programare in prealabil (email mirela.moteoc@ubbcluj.ro) pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri).

Perioada de inscriere: 17.09.2021-15.01.2022  (inscrierile se vor inchide in momentul formarii grupei de 35 candidati).

Seria II va incepe dupa data de 25 februarie.

 

Acte necesare pentru înscriere:

 

 • dosar plic
 • adeverinţă de la instituţia de înv. (se menţionează statutul de cadru didactic)
 • cerere prin care se solicită înscrierea la curs ( cerere tip);
 • copie după diploma de licență
 • copie dupa foaia matricolă/ supliment de diploma
 • copie după diplomă de bacalaureat, foaie matricola bac
 • copie dupa certificatul de naștere 
 • copie dupa certificatul de căsătorie(dacă este cazul) 
 • copie după cartea de identitate (CI)  
 • dovada platii primei rate (600 RON) Cont: RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX deschis la BN Trezoreria Cluj, cod fiscal: 4305849 mentionandu-se denumirea cursului si numele anterior casatoriei

   Numărul de credite transferabile alocate: 22

 

Temeiul legal al organizării cursului: Acreditat prin ordin de ministru nr. 3706/31.05.2018

 

ORDIN privind aprobarea Metodologiei de gestionare şi arhivare a "Certificatelor de competenţe profesionale ale personalului didactic" şi a "Atestatelor de formare continuă a personalului didactic", poate fi consultată aici.

 

OORDIN nr. 5564 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, poate fi consultat  aici.

 

Module incluse în cadrul programului
 • Psihopedagogia persoanelor cu dizabilităţi
 • Teoria şi practica instruirii-evaluării în educaţia specială/incluzivă
 • Metode de cercetare în psihopedagogia specială
 • Metode şi tehnici de evaluare psihopedagogică la preşcolarii şi şcolarii cu dizabilităţi
 • General şi particular în ariile curriculare la preşcolarii şi şcolarii cu dizabilităţi intelectuale şi de dezvoltare
 • Elemente specifice ale curriculumului la preşcolarii şi şcolarii cu dizabilităţi senzoriale
 • Metode şi tehnici de terapie a limbajului şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare
 • Terapia complexă şi integrată la preşcolarii şi şcolarii cu dizabilităţi intelectuale

 

Criterii de selecţie pentru admitere: dosar personal de înscriere și diploma de licență (la instituție de învațământ superior acreditată cf. normelor în vigoare).

Actul de studii eliberat cursantului: Atestat de Formare Continuă a Personalului Didactic şi Fişa competenţelor şi a disciplinelor/temelor

 

Informaţii generale

Durata programului 88 ore (activităţile se vor desfăşura modular, la sfârşit de săptămână

Credite transferabile – 22

Gupa de cursanti pentru cursul Dezvoltare profesionala in domeniul educatiei incluzive/speciale are 25 locuri (se face o singura grupa).

Taxa de şcolarizare 1200 lei (taxa se achită în două tranşe, prima tranșă la înscriere și ultima tranșă înainte de finalizarea cursului)

 

Persoana de contact:
Mirela Moteoc, contactati-o pe doamna secretara

Admitere Program conversie PIPP

 

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației desfășoară programul de conversie profesională în Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, cu durată de 2 ani și formă de învățământ la distanță, pentru care se organizează sesiune de admitere de toamnă.

Perioada de înscriere este 13-20 septembrie 2021, fiind disponibile 112 locuri pentru sesiunea de admitere din septembrie.

Candidații admiși vor confirma locul ocupat, în perioada: 21-23 septembrie 2021.

 

Detalii ...


Studenți eligibili/neeligibili pentru acordarea kit-ului

Studenți eligibili/neeligibili pentru acordarea kit-ului

 

Puteți consulta lista studenților elegibili/neeligibili pentru acordarea kit-ului.

Consulta lista

 

 

 

 

In atentia studentilor inscrisi in proiectul SMART student for future!

 

Vă anunțăm că puteți participa la selecția în vederea participării în clusterele SMART prevăzute în cadrul proiectului. Găsiți condițiile de participare, perioada de înscriere și modalitatea de selecția în Regulamentul de acces la CLUSTERELE SMART disponibil

Detalii complete proiect

 

< 1 ... 58 59 60 61 62 ... 97 >