• psiedu

Anunturi

Gala concursului studențesc: Valori și tradiții populare românești

Concurs studențesc
Valori și tradiții populare românești

 

Premierea și Gala concursului va avea loc on-line pe platforma Teams, în data de 21.XII.2020, ora 16:00 si va fi transmisa, LIVE, pe pagina de Facebook a Departamentului de Stiinte ale Educatiei: https://www.facebook.com/edu.ubbcluj.


Grup țintă: Studenți, masteranzi, doctoranzi din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Științe ale Educației

 

Perioada de organizare și desfășurare: 20. XI.2020 - 21. XII.2020
Votul este deschis până în 19 decembrie 2020, la ora 16:00. Link vot pentru produsul preferat

 

1. Generalități: Concurenții (studenți, masteranzi, doctoranzi) pot participa individual sau organizați în grupuri. Produsele elaborate de concurenți vor putea conține o interpretare de colinde, obiceiuri, valorificări de elemente din cultura poporului român specifice sărbătorilor de iarnă realizate audio-video, PDF-uri ș.a. Fiecare produs va fi prezentat de către autor precizându-se ce reprezintă și cărei zone folclorice îi aparține (optional pot fi indicate și ale elemente apreciate de autor ca fiind relevante pentru tematica concursului).

2. Înscrierea în concurs: Concursul se accesează la adresa web: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aaefc65824cd047e3b7ffaba78785c58a%40thread.tacv2/conversations?groupId=08f265cc-2809-4381-abd1-5a81a47dd5f4&tenantId=5a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095. Candidații vor folosi conturile de Microsoft Teams, puse la dispoziția studenților de către universitate, iar după accesarea acestui spațiu specific Microsoft Teams și după validarea înrolării, de către organizatori, se completează fișa de înscriere pusă la dispoziție prin intermediul platformei. Înscrierea, prin completarea formularului, este disponibilă până la data de 10.XII.2020, ora 16:00.

3. Elaborarea și încărcarea produselor

Produsul elaborat va fi încărcat până la data de 15.XII.2020, ora 16:00, prin intermediul aceleași platforme, Microsot Teams, ]n sec'iunea la care s-a aderat prin click pe linkul de înscriere. Întreaga colecție de produse va fi publică pe siteul Departamentului de Științe ale Educației, la adresa web:

https://dse.psiedu.ubbcluj.ro/valori-si-traditii-populare-romanesti-2020

fiind, de asemenea, disponibilă și în subsolul acestei pagini.

4. Evaluarea produselor: Va fi realizată de către public prin vot deschis acordat pentru produsul preferat și un juriu format din cadre didactice din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, UBB, Cluj-Napoca în baza următoarelor criterii de evaluare: originalitate, calitatea aspectelor educative, relevante și specifice poporului român, valoarea produsului ca artă, valoarea produsului ca simbolistică națională, valoarea produsului ca artă și din perspectiva elaborării acestuia (estetică, cromatică, fidelitate, relevanță).

5. Diseminare a rezultatelor: Premierea și Gala concursului va avea loc on-line pe platforma Teams, în data de 21.XII.2020, ora 16:00 si va fi transmisa, LIVE, pe pagina de Facebook a Departamentului de Stiinte ale Educatiei: https://www.facebook.com/edu.ubbcluj.


Portofoliul de produse din cadrul concursului studențesc
Valori și tradiții populare românești


Inscrieri online program DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE

PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ

DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE

 

Module incluse în cadrul programului

Psihopedagogia persoanelor cu dizabilităţi

Teoria şi practica instruirii-evaluării în educaţia specială/incluzivă

Metode de cercetare în psihopedagogia specială

Metode şi tehnici de evaluare psihopedagogică la preşcolarii şi şcolarii cu dizabilităţi

General şi particular în ariile curriculare la preşcolarii şi şcolarii cu dizabilităţi intelectuale şi de dezvoltare

Elemente specifice ale curriculumului la preşcolarii şi şcolarii cu dizabilităţi senzoriale

Metode şi tehnici de terapie a limbajului şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare

Terapia complexă şi integrată la preşcolarii şi şcolarii cu dizabilităţi intelectuale

Detalii

 

Orar Psihologie


În prima săptămână (28 septembrie - 2 octombrie 2020), anul 1 psihologie,
nivel licență, nu va avea cursuri, deoarece va fi implicat în programul
Student 2 Student.
Pe parcursul primelor 2 săptămâni, este posibil să mai apară modificări la
orar, în special la nivelul seriilor de seminarii.

 

Grupe studenti


Link orar
 

< 1 ... 61 62 63 64 65 ... 91 >