• formare continua cadre
  Psihologie judiciară: Tehnici de intervievare a copiilor, martorilor și suspecților
  Inscrieri curs postuniversitar
  Perioada de înscriere : 5 22Februarie 2024. Locuri disponibile: 25.
 • formare continua cadre
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
 • formare continua cadre
  PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
  Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri)
  https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9
 • facultatea de psihologie
  Academicradio
  Radio ONLINE
 • covid
  Info-Covid-19
  Servicii suport
  Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
MENIU

Anunturi

ADMITERE 2020

ADMITERE 2020

 

Rezultatele votului Consiliului Facultății în ceea ce privește avizarea candidaturilor pentru funcția de decan

 

 

Rezultatele votului Consiliului Facultății în ceea ce privește avizarea candidaturilor pentru funcția de decan din data de 07.04.2020

 

Membrii Consiliului Facultății și-au exprimat opțiunea privind avizarea candidaturilor pentru funcția de decan marti 7 aprilie, între orele 10.00 și 16.00, conform regulamentului.

            Din totalul de 41 membri (31 cadre didactice,10 studenți) ai Consiliului Facultăţii, au votat 39,  îndeplinindu-se cvorumul necesar avizării candidaturilor pentru funcția de decan.

După încheierea perioadei aferente procesului de votare, membrii comisiei de numărare a voturilor au centralizat individual rezultatele prin intermediul platformei https://www.ubbonline.ubbcluj.ro/decani2020/default.aspx.

 În ordinea alfabetică a numelor candidaților, voturile s-au exprimat în felul următor:

 

 1. Lector univ. dr. Matu Silviu Andrei -   23 voturi “pentru” (59%), 2 voturi “împotrivă” și 14 vot „abținere” –  candidatura este avizată.
 2. Prof. univ. dr. Opre Nicolae Adrian -   38 voturi “pentru” (98%), nici un vot “împotrivă”,  1 vot „abținere” –  candidatura este avizată.

 

 

Decanat: ALEGERI

 

 

 

Procedura de organizare a concursului public pentru selectia decanilor: 

Dispozitie

 

 

 

Candidati:

 

 • Prof. univ. dr. Opre Nicolae-Adrian   Dosar
 • Lect. univ. dr. Matu Silviu-Andrei      Dosar

 

 

 

 

 

Program EURO 200 - in vederea achizitionarii de calculatoare
 

Program EURO 200 - in vederea achizitionarii de calculatoare pentru studentii care au venit brut de maxim 250 lei/membru de familie, in luna martie 2020

 

 

Vă  informăm  că  Programul "Euro  200"  pentru stimularea achiziţionării de calculatoare adresat elevilor  şi studenţilor până  în 26 de ani se desfăşoară şi în acest an.  

A vând în vedere măsurile excepţionale luate la nivel naţional şi intern în vederea

limitării  efectelor  răspândirii pandemiei de Coronavirus, dosarele pentru obţinerea ajutorului financiar "Euro 200"  pot  fi depuse şi  prin  mijloace  electronice de  către studenţii universităţii, urmând ca, în funcţie  de stabilizarea stării generale naţionale, studenţii care au depus dosarele în format electronic să le depună şi în format fizic.

 

Astfel,  luând în  considerare  prevederile H.G.  nr.  1294/2004 privind  aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea  Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar   în   vederea  stimulării  achiziţionării  de   calculatoare,  adresa    MEC nr.355/28.02.2020, actele necesare  în dosarul pentru obţinerea ajutorului financiar "Euro

200"  sunt:

1.  cererea  tip (Anexa 2 la Normele metodologice prevăzute în HG 1294/2004 );

2.   actul de identitate al sh1dentului care aplică  (original şi copie);

3.  certificate de naştere şi/sau actele de identitate ale membrilor familiei (original şi copie);

4.   adeverinţe de elev/student ale fraţilor;

5.  actele doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter  permanent realizate de  către  membrii familiei  în  luna  precedentă depunerii cererii  (în original);

6.   declaraţie pe  propria răspundere cum  că  venitul  brut  lunar  pe  membru de familie se încadrează în baremul prevăzut prin  lege (mai  mic sau  egal  cu 250 lei)   şi   că   familia   dispune  de   diferenţa  de   bani   pentru   achiziţionarea calculatorului (se va semna la depunere);

7.   adeverinţă eliberată de către facultate din care să rezulte faptul că studentul  a promovat cu  minimum 45  de credite  în anul  universitar anterior depunerii cererii  (cu exceptia  studenţilor din  anul  I), respectiv adeverinţă din  care  să rezulte  calitatea  de student (pentru studenţii din anul  I);

8.   declaraţii privind bunurile mobile sau imobile ale familiei  (formular tip la nivel de universitate).

9.   declaraţie pe  propria răspundere că studentul deţine documentele cerute la dosar  în original şi le va depune în format  fizic dacă acestea  vor fi solicitate de că tre universitate.

MENŢIUNI:

          ./ Universitatea  Babeş-Bolyai   îşi   rezervă  dreptul  de   a  cere   solicitanţilor   o declaraţie pe           propria răspundere cum  că membrii familiei  nu  lucrează în străinătate (se va semna la depunere).

 

Studenţii se vor trimite dosarul complet în format electronic la adresa  de e-mail roxana.pavel@ubbcluj.ro,  până  la data  de  17 aprilie 2020, la ora  12:00.  Nu  vor  fi acceptate dosare incomplete.

 

Legislaţia  poate  fi consultată pe portalul dedicat: http://euro200.edu.ro/

Atentie - pentru adeverinta care dovedeste statutul de integralist pe anul anterior ( sau minim 45 de credite) studentii vor trimite un mail secretarei pana in 15 aprilie ora 12 ! Adeverinta va fi expediata studentului pe email. Adresele de email ale doamnelor secretare se gasesc pe siteul facultatii ( https://psiedu.ubbcluj.ro/11-secretariat-facultate ).

 

Documente utile:

Declarație de bunuri mobile și imobile

HG 1294_2004_cu modif si completari ulterioare

Hotărâre nr. 297 din 3 mai 2018

Legea 269_2004_cu modif si completari ulterioare

Model_CERERE