• formare continua cadre
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
 • covid
  Info-Covid-19
  Servicii suport
  Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
 • facultatea de psihologie
  Academicradio
  Radio ONLINE

 • formare continua cadre
  PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
  Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri)
  https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9
 • -->
 • admitere psihologie
  ADMITERE IULIE 2021
  Candidatii pot sa se inscrie online, in perioada 12-17 iulie 2021 nivel licenta
  12-17 iulie 2021 nivel master
 • -->
MENIU

Anunturi

Anunt ierarhizare locuri bugetate

Ierarhizarea pe locuri bugetate la sfârşitul anului universitar 2018-2019 – cazuri sociale
Referitor la păstrarea locului bugetat pe anul universitar 2019-2020 vă comunicăm următoarele:
 

1.  Conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor (la nivel licenţă sau master), în baza sistemului european de Credite transferabile (ECTS) şi a articolului 60 (cap. XI) al prezentului regulament, în vederea păstrării locului bugetat obţinut, pot depune dosare de cazuri sociale numai studenţii de la buget, indiferent de vârstă:

 • Studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial;
 • Studenţii proveniţi din familii monoparentale, care realizează un venit mai mic decât venitul minim pe economie/membru de familie cu condiţia să realizeze minim 45 de credite (1263 venit net/membru de familie);
 • Studenţii proveniţi din familii care au mai mulţi membri – elevi şi/sau studenţi în întreţinere şi care realizează un venit mai mic decât venitul minim pe economie/membru de familie cu condiţia să realizeze minim 45 de credite (1263 venit net/membru de familie);

 
Studenţii vor depune la Secretariat în perioada 2 – 6  septembrie 2019 şi 9 – 13 septembrie 2019, actele din care să reiasă venitul net pe lunile iunie, iulie, august 2019.
 

La dosarul de ierarhizare pe loc bugetat se vor depune următoarele documente:
1. Cerere tip, vizată de către secretariatul facultăţii
2. Copie a buletinului/cărţii de identitate
3. Copii ale buletinulor/cărţilor de identitate ale părinţilor
4. Copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/cărţilor de identitate (dacă este cazul), ale celorlaţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor
5. Adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ
6. Adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori
7. Documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii, ale părinţilor acestora şi ale membrilor familiei majori, după caz:
a. cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru lunile care se iau în considerare
b. adeverinţă de şomaj
c. adeverinţă de venit net
8. Copie (copii) după certificatul (certificatele) de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte (ambii părinţi), se completează cu adeverinţă/cupoane privind cuantulul pensiei de urmaş pentru student şi fraţii acestuia.
9. Copie după hotărîrea judecătorească  pentru cei proveniţi din plasament familial.
10. Copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/cupoane privind cuantulul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia
11. Documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obtinute din activităţi autorizate ( chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale)
12. Declaraţie pe proprie răspundere dată la notar pentru fiecare membru major al familiei (inclusiv studentul), că nu obţine alte venituri decât cele pentru care s-au adus documente justificative.
 
Decanatul

 


<< Inapoi la pagina de anunturi