• psiedu

Anunturi

Anunț Burse speciale pentru activitatea științifică 2021-2022

 

 

Rezultatele după contestații ale concursului privind bursele speciale pentru activitatea științifică pot fi accesate aici.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezultatele preliminare ale concursului privind bursele speciale pentru activitatea științifică, alături de baremul de notare, pot fi descărcate aici. Contestațiile privind evaluarea dosarului de concurs se depun prin email, la secretariatul Decanatului, pe adresa mirela.moteoc@ubbcluj.ro, până Joi, 4 Noiembrie, ora 12:00.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Va aducem la cunoștință lansarea competiției pentru bursele speciale pentru activitatea științifică 2021-2022 la Universitatea Babeș-Bolyai, adresată studenților din ciclul de licență (începând cu anul II și master).

 

Dosarele de participare la competiție se depun electronic până la data de 20.10.2021 pe platforma pusă la dispoziție de Universitate la următoarea adresă:

https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/.

 

Criterii de evaluare:

80% nota pentru propunerea de cercetare și prezentarea acesteia (I)

20% nota pentru activitatea anterioară (II), care va viza: publicații (ex. cărți, capitole, articole indexate ISI, articole indexate în baze de date internaționale), participări la conferințe (prezentări orale sau poster), premii și burse anterioare.

 

Susținerea prezentărilor proiectelor de cercetare va avea loc în 1 Noiembrie, pe platforma Teams, în grupul cu codul „3c30z0u”, începând cu ora 10:00. Regulamentul, baremul de notare și alte documente relevante pot fi descărcate aici.

 

Detalii suplimentare pot fi aflate pe site-ul Centrului pentru Managementul Cercetării Științifice:

https://cercetare.ubbcluj.ro/ro/burse-speciale-pentru-activitatea-stiintifica-competitia-2021-2022/

Programarea susținerii proiectelor poate fi descărcată aici

For English language please follow this link.

 

 

<< Go back to the previous page