• psiedu

Anunturi

ANUNȚ SELECȚIE MOBILITĂȚI DE STUDIU ERASMUS+

 

ANUNȚ SELECȚIE MOBILITĂȚI DE STUDIU ERASMUS+

AN ACADEMIC 2021-2022

OCTOMBRIE 2021

 

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației organizează, în data de 26 octombrie 2021, procesul de selecție pentru mobilități de studiu ERASMUS care vor fi efectuate în semestrul 2 al anului universitar 2021-2022.

La aceasta selecție pot participa studenți înscriși la nivel licență (în limita locurilor disponibile în urma selecției din semestrul I), masterat și doctorat

 


 

            Criterii de eligibilitate:

 

 • Studenții trebuie să fie înmatriculați la Universitatea Babeș-Bolyai, la unul dintre nivelele de studiu menționate în anunțul de selecție, indiferent de statut (”bugetat” sau ”cu taxa”), formă de învățământ (”zi” sau ”cu frecvență redusă”);
 • Să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității (se aplică numai în cazul nivelului licență);
 • Să dețină un certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează  sau să susțină testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție.


 

 


 

 

 


 

Calendarul procesului de selecție este următorul:

 

13.10.2021

Afișarea anunțului de selecție

25.10.2021

Transmiterea în format electronic, prin încărcare la linkul https://forms.office.com/r/CCLfL1Ln9k, a dosarelor de candidatură de către studenți (cel târziu până în data de 25.10.2021, la ora 12.00 )

22.10.2021, ora 10.00

Sesiune de consiliere a candidaților potențiali

Participarea se va face prin platforma Microsoft Teams, cod acces: 2uo18mh

25.10.2021, ora 15.00

Comunicarea programării interviurilor de selecție, pe site-ul facultății

26.10.2021

Derularea online a interviurilor de selecție, prin intermediul platformei Microsoft Teams, cod acces: 2uo18mh

27.10.2021

Comunicarea rezultatelor procesului de selecție

27.10.2021 – 28.10.2021, ora 12.00

Transmiterea în format electronic, prin e-mail la erasmus.psyed@outlook.com, a eventualelor contestații

29.10.2021

Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, ale procesului de selecție.


IMPORTANT! Interviurile de selecție se vor desfășura în limba țării de destinație pentru care se optează și/sau limba engleză

 


 

Dosarul de candidatură, transmis prin încărcare la linkul https://forms.office.com/r/CCLfL1Ln9k va cuprinde următoarele documente:
 

 • Fişa tip a candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma: Nume_Prenume_Fisa;

https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/files/FISA%20CANDIDATULUI%202021-2022.pdf

 • Declaraţia tip a candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma: Nume_Prenume_Declaratie;

https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/files/Declaratie%20selectie%202021-2022.pdf

 

 

 

 • Curriculum Vitae al candidatului redactat în limba de studiu sau în limba engleză, datat și semnat, salvat sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_CV;
 • Scrisoarea de motivaţie a candidatului redactată în limba de studiu sau în limba engleză, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Scrisoare
 • Adeverinţă – eliberată de secretariatul facultății din care să reiasă media generală a ultimei sesiuni de examinare încheiate, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Adeverinta;
 • Certificat/atestat de competenţă lingvistică în limba în care se va studia în mobilitate, nivel B1/B2, scanat, sub forma unui document PDF denumit sub forma Nume_Prenume_Certificat, sau declarație pe proprie răspundere prin care studentul își prezintă acordul de a susține testarea lingvistică on-line (OLS) oferită de către CCI după procesul de selecție, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumită sub forma: Nume_Prenume_Declaratie_Atestat.

  Notă: În situația în care candidatul este programat la un test de competență lingvistică dupa încheierea procesului de selecție (ex.: Lingua, Alpha, alte certificare internaționale cum ar fi Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE, etc.), este necesară o declarație pe proprie răspundere mentionand faptul că, în cazul în care studentul este selectat, dosarul de candidatură va fi completat ulterior cu o copie a certificatului obținut.  Candidații care nu au posibilitatea de a obține un certificat/atestat, în cazul în care vor fi selectați, vor participa la o testare lingvistică online, oferită de Centrul de Cooperări Internaționale al UBB, după încheierea procesului de selecție, la care va fi necesară obținerea unui nivel minim de B1/B2. Candidații vor realiza o declarație pe proprie răspundere prin care își vor asuma participarea la această testare și o vor anexa dosarului de candidatură. Acordarea mobilității către un candidat va fi condiționată de obținerea calificativului minim, la testarea online. Condiția deținerii unui certificat de limbă nu se aplică  studenților care vor studia în cadrul universității partenere în aceeași limbă în care studiază la Universitatea Babeș-Bolyai.


 


 

 

 

 

 

Criteriile de evaluare a candidaţilor vor fi următoarele:

 

 • dosar de candidatură: 30%
 • interviu: 40%;
 • media generală aferentă ultimei sesiuni de studii încheiată: 30%.
   

 

Comisia de selecție a candidaţilor:
 

 • Lect. univ. dr. Daniel Andronache, Coordonator Departamental Erasmus
 • Conf.univ.dr. Rita Foriș, Prodecan
 • Lect.univ.dr. Silviu Matu, Prodecan
 • Oana Cozmuța, Ofițer Relații Internaționale, CCI-UBB

 

ANUNȚ SELECȚIE MOBILITĂȚI DE STUDIU ERASMUS+

Lista acorduriloe Erasmus_FPSE

<< Go back to the previous page