• psiedu

Anunturi

Anunt Taxe sem I 2023-2024

 

 

IN ATENTIA STUDENTILOR DE LA TOATE FORMELE DE INVATAMANT

 

          Conform Contractului de scolarizare semnat de catre fiecare student, există obligația achitării taxei de școlarizare stabilită și afișată anual de către UNIVERSITATE (si facultate) în cuantumul, modul și la termenul stabilit și anunțat anual prin afișare pe pagina proprie de internet, ceea ce implica urmatoarele consecinte (art. 6):

6.4. Neachitarea taxelor de școlarizare și/sau a penalităților datorate pentru neachitare la termen, anterior prezentării la evaluare, conduce la interdicția participării studentului la evaluare și la consecințele aferente neparticipării (exmatriculare).

6.5. Studentul exmatriculat se poate reînscrie în programe de studii oferite de universitate,  doar în condițiile achitării eventualelor debite datorate acesteia.

SUCCES!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Go back to the previous page