• formare continua cadre
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
 • covid
  Info-Covid-19
  Servicii suport
  Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
 • facultatea de psihologie
  Academicradio
  Radio ONLINE

 • formare continua cadre
  PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
  Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri)
  https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9
 • -->
MENIU

Anunturi

BURSE ERASMUS 2020/2021

BURSE ERASMUS 2020/2021

NIVEL LICENȚĂ

-Etapa a II-a -

 

Rezultate selecție Erasmus+, etapa II, nivel licență

Vizualizati document

 

 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei anunţă selecţia pentru mobilităţile finanţate în cadrul programului Erasmus, destinate studenţilor de nivel Licență

Documente necesare pentru dosarul de selecție:

Fişa candidatului (anexa 1) – se descarcă de pe site-ul facultăţii

Declaraţie pe proprie răspundere (anexa 2) – se descarcă de pe site-ul facultăţii

Scrisoare de motivaţie într-o limbă străină, în funcţie de destinaţia pentru care optează studentul (engleză, franceză, germană, etc.);

Curriculum vitae în limba română sau engleză, model european;

Adeverinţă de student/ foaie matricolă pe care să fie menţionată: Pentru studenții din anul II: media anului universitar 2019-2020. Pentru studenții din anul I: media semestrului I al anului universitar 2020-2021

Certificat de competenţă lingvistică pentru limba în care se studiază la universitatea parteneră (Lingua, Alpha, alte certificate internaţionale, de ex. Toefl, Camdridge, DELF/DALF, DELE etc.) sau declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că, în cazul selecției, studentul va participa la testarea organizată de CCI.  (Aceasta cerinţă nu se aplică studenţilor care vor studia în cadrul universității partenere în aceași limba în care studiaza la Universitatea Babeş-Bolyai);

*  La selecţie pot participa INCLUSIV studenţi care nu au cetăţenie UE, dar care sunt înmatriculaţi la Universitata Babeş-Bolyai. Obligaţia studenţilor din această categorie, în cazul în care vor fi selectaţi, este de a obţine viza în vederea deplasării în ţara de studiu.

** Concursul va consta, pe lângă evaluarea elementelor din dosar (rezultate şcolare, scrisoare de motivaţie, CV), într-un interviu cu comisia de selecţie

*** Interviul pentru selectia Erasmus+ se va realiza pe Platforma Microsoft Teams, folosind următorul cod de acces: 2uo18mh

**** Înscrierea și depunerea actelor se va realiza exclusiv on-line folosind următorul link: https://forms.office.com/r/FyPedeKX1N

 

Calendar:

Etapa I: 06.04. 2021 – 15.04.2020 (ora 12.00) -  depunerea dosarelor de candidatură la https://forms.office.com/r/FyPedeKX1N

Etapa a II-a: 16.04.2021, ora 9.00 -  interviul de selecţie (pe Platforma Microsoft Teams, folosind următorul cod de acces: 2uo18mh)

Etapa a III-a: 17.04.2021 - afișarea rezultatelor

 

Coordonator Departamental Erasmus+

Lect. univ.dr. Daniel ANDRONACHE

erasmus.psyed@outlook.com

Fisa candidatului (anexa 1)
Declaratie selectie (anexa 2)
Acorduri Erasmus+

<< Inapoi la pagina de anunturi