• psiedu

Anunturi

Burse speciale pentru activitatea științifică 2022-2023

Anunț

Burse speciale pentru activitatea științifică

2022-2023

 

Va aducem la cunoștință lansarea competiției pentru bursele speciale pentru activitatea științifică 2022-2023 la Universitatea Babeș-Bolyai, adresată studenților din ciclul de licență (începând cu anul II) și master.

 

Dosarele de participare la competiție se depun electronic până la data de 20.10.2022 pe platforma pusă la dispoziție de Universitate la următoarea adresă:

https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/.

 

Criterii de evaluare:

  • 80% nota pentru propunerea de cercetare și prezentarea acesteia (I)
  • 20% nota pentru activitatea anterioară (II), care va viza: publicații (ex. cărți, capitole, articole indexate ISI, articole indexate în baze de date internaționale), participări la conferințe (prezentări orale sau poster), premii și burse anterioare.

 

Susținerea proiectelor în fața comisei se va realiza în data de Marți 25.10.2022, începând cu ora 12:00, pe platforma Microsoft Teams (codul 3c30z0u). Documentele relevante și baremul de punctare pentru concursul 2022-2023, pot fi descărcate aici.

 

Detalii suplimentare pot fi aflate pe site-ul Centrului pentru Managementul Cercetării Științifice urmând acest link:

https://cercetare.ubbcluj.ro/ro/burse-speciale-pentru-activitatea-stiintifica-competitia-2022-2023/.

 

Relevant information in English language can be downloaded here.

<< Go back to the previous page