• formare continua cadre
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
 • formare continua cadre
  PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
  Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri)
  https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9
 • facultatea de psihologie
  Academicradio
  Radio ONLINE
 • covid
  Info-Covid-19
  Servicii suport
  Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
MENIU

Anunturi

Inscrieri - Dezvoltarea profesionala in domeniul educatiei incluzive/speciale

Programul de formare continuă certificat CNFP:

DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE

Perioada de înscriere: 05 septembrie – pana la epuizarea locurilor

 

Numărul de credite  transferabile alocate: 22

Grup țintă: Personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar

Temeiul legal al organizării cursului: Acreditat prin ordin de ministru nr. 3673/02.05.2022

Criterii de selecţie pentru admitere: dosar personal de înscriere, diploma de licență, diplome corespunzătoare postului

Actul de studii eliberat cursantului: Atestat de Formare Continuă a Personalului Didactic şi Fişa competenţelor şi a disciplinelor/temelor

Număr de locuri: Seria I –  25 locuri (azi 19.09.2022 s-au incheiat inscrierile pentru seria I)

Au ramas locuri disponibile pentru seria II. Inscrierile continua pentru seria II.

                               Seria II – 25 locuri (In 26.10.2022 mai erau disponibile 2 locuri)

Ocuparea locurilor se face în ordinea depunerii dosarelor, până la epuizarea celor 25 de locuri/Serie.

Cursurile pentru Seria II vor începe în luna martie 2023.

Activitățile programului se vor desfățura on-line.

 

 

Acte necesare pentru înscriere:

 • dosar plic
 • adeverinţă de la instituţia de înv. (se menţionează statutul de cadru didactic)
 • cerere prin care se solicită înscrierea la curs
 • copie legalizată după diploma de licență și Suplimentul de Diplomă (Legalizarea se face la Notar Public sau la înscriere pe baza actelor în original și prezentarea unei copii xerox)
 • copie xerox după diplomă de bacalaureat și Foaia matricolă (nelegalizată)
 • copie dupa certificatul de naștere  xerox
 • copie  dupa certificatul de căsătorie  xerox nelegalizat (daca este cazul)
 • copie după cartea de identitate (CI) xerox
 • Dovada achitării taxei de înscriere 600 Ron (prima tranşă) - plata se efectuează direct la casieria Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, sala 2, Strada Sindicatelor nr. 7, zilnic între orele 9-12.
 • Depunerea dosarelor se face începând cu data de 05 septembrie 2022  de luni-vineri, între orele 9-12, Strada Sindicatelor nr. 7 (clădirea Pedagogica), Birou cu publicul, parter

 

  

  Informaţii generale

            Durata programului 88 ore (activităţile se vor desfăşura în sistem on-line)

            Credite transferabile – 22

            Taxa de şcolarizare 1200 lei (taxa se achită în două tranşe) 

 

Persoana de contact:

 Mirela Moteoc, e-mail  mirela.moteoc@ubbcluj.ro

<< Inapoi la pagina de anunturi