• formare continua cadre
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
 • covid
  Info-Covid-19
  Servicii suport
  Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
 • facultatea de psihologie
  Academicradio
  Radio ONLINE

MENIU

Anunturi

Înscrieri ”SMART Student for Future!”

 

Înscrieri ”SMART Student for Future!”

 

SMART Student for Future! - Program complex de practică pentru studenţii de la Facultatea de Istorie și Filosofie, Litere, Psihologie și Ştiinţele Educaţiei

FOARTE IMPORTANT: Se pot înscrie doar studenții/masteranzii care au în planul de învățământ disciplină de practică în semestrul al doilea al anului universitar 2020/2021.

DACĂ SUNTEȚI:

Student la Facultatea de Istorie și Filosofie, Facultatea de Litere sau Facultatea de Psihologie și Științele Educației la licență sau masterat și aveți disciplina Practică de specialitate în contractul de studii pe anul în curs;

Nu ați făcut și nu faceți parte din grupul țintă al unui alt proiect similar cofinanțat din FSE prin POCU 2014 – 2020, Axa prioritară 6, OS 6.13;

Nu ați beneficiat de sprijin acordat în cadrul altor proiecte finanțate din fonduri europene, care să fi vizat stagii de practică;

Aveți domiciliu sau reședința într-una din zonele Nord-Vest, Vest, Nord-Est, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud-Est sau Centru ale țării.

PUTEȚI BENEFICIA DE:

facilitarea inserției pe piața muncii prin dobândirea de competențe practice relevante, prin participarea la un program complex de educație și formare profesională în domenii de specializare inteligentă și sectoare economice cu potential competitive;

posibilitatea de a face stagiul de practică la operatori economici în domenii de specializare inteligentă și potențial competitive;

posibilitatea de a face parte din clusterele SMART; 

un kit al studentului: rucsac, e-reader kindle, căști, stick USB, tricou personalizat, hanorac, caiet mecanic, textmarker;

unul dintre cele 210 premii de câte 600 de lei fiecare

 

TREBUIE DOAR SĂ TRIMITEȚI URMĂTOARELE DOCUMENTE:

Cerere de înscriere în proiect;

Formular de înscriere în grupul țintă;

Copie după CI;

CV în format Europass;

Documente justificative/ declarații pe proprie răspundere de încadrare în una sau mai multe categorii prioritare;

Declarație privind acceptarea prelucrării datelor cu caracter personal;

Declarație privind evitarea dublei finanțări – că nu aţi mai făcut parte din proiecte similare.

 

Descarcă:

Anexa 1 - Cerere inscriere proiect

Anexa 2 - Formular GT

Anexa 3 - Declaratie GDPR

Anexa 4 - Declarație dubla finațare.

 

TREBUIE DOAR SĂ TRIMITEȚI DOCUMENTELE la adresa smart.granturi[at]ubbcluj.ro, între 24 februarie și 7 martie 2021, precizând în subiectul mailului facultatea la care sunteți înmatriculați. Tot aici puteţi adresa întrebări sau solicita informații suplimentare.

Astfel, veți deveni parte a proiectului SMART Student for Future! Program complex de practică pentru studenții de la Facultatea de Istorie și Filosofie, Litere, Psihologie și Științele Educației, în vederea inserției pe piața muncii. Grăbiți-vă, fiindcă locurile sunt limitate – 50 pentru fiecare facultate– și accesul se face pe baza principiului PRIMUL VENITPRIMUL SERVIT, cu prioritate pentru studenții din mediul rural, studenții netradiționali, studenții de etnie romă și studenții CES!

 

Obiectivul general al proiectului este să contribuie la facilitarea inserției studenților de la facultățile de Istorie și Filosofie, Litere și Psihologie și Științele Educației pe piața muncii, ca urmare a dobândirii de competențe practice relevante, prin participarea la un program complex de educație și formare profesională în domenii de specializare inteligentă și sectoare economice cu potential competitiv. Află mai multe din metodologia de selecție a grupului țintă.

 

Activități

În cadrul proiectului ”SMART Student for Future! Program complex de practică pentru studenții de la Facultatea de Istorie și Filosofie, Litere, Psihologie și Științele Educației, în vederea inserției pe piața muncii”, contract POCU/626/6/13/130584, studenții din grupul țintă vor participa la
următoarele activități:

A3. Formarea de competențe în domeniul antreprenorial și transversale:

A3.1. Dezvoltare persoanală, inclusiv consiliere și mentorat

A3.2. Formare de competențe în domeniul antreprenorial și TIC, cu accent pe sectoarele cu potențial competitiv

A3.3. Pilotarea unor clustere interdisciplinare de practică SMART

A4. Efectuarea stagiilor de practică

Orarul activităților va fi comunicat studenților din grupul țintă după încheierea procesului de selecție și va ține cont de orarul activităților didactice din semestrul al II-lea de la fiecare facultate implicată în proiect.

 

Calendar

Postarea anuțurilor: 22-24 februarie 2021

Conferința de prezentare a proiectului SMART Student for Future!: 24 februarie 2021

Perioada înscriere: 24 februarie – 7 martie 2021

Selecția studenților: 8 – 10 martie 2021

Comunicarea rezultatelor provizorii: 10 martie 2021

Contestații: 11-12 martie 2021

Comunicarea rezultatelor finale: 15 martie 2021

Asumarea prin semnătură a contractelor de către studenții admiși: 15-20 martie 2021

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 
Axa prioritară 6 „Educație și competențe”
Componenta ”Stagii de practica pentru studenți – Regiuni mai puțin dezvoltate”
Titlul proiectului: ”SMART Student for Future! Program complex de practică pentru studenții de la Facultatea de Istorie și Filosofie, Litere, Psihologie și Științele Educației, în vederea inserției pe piața muncii”
Beneficiar: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca
Contract POCU/626/6/13/130584

 

 

Calendarul Activităților Asistate (AA) Învățământ la Distanță - semestrul II

Toate activitățile asistate (AA) se vor desfășura pe platforma MS Teams. 

AA programate pentru semestrul al doilea sunt programate în perioada 18-19-20 martie și 13-14-15 mai!

 

Anul 1

Joi, 18 martie

16 – 18 Paradigme și politici educaționale incluzive - Conf. Univ. dr. Hathazi  Andrea

18 – 20 Pedagogie 1: Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului - Prof. univ. dr. Bocoş Muşata

Vineri, 19 martie

16 – 18 Psihologia dezvoltării în contextul dizabilităţii - Lect. univ. dr. Costescu Cristina

18 – 20 Tehnologia informaţiei, comunicării şi tehnologii de acces - Asist. Cercet. Dr. Pădure Marian

Sâmbătă, 20 martie 

9 – 11 Psihologia socială a persoanelor cu dizabilităţi - Lect. univ. dr. Bălaş-Baconschi Cristina

11 – 13 Asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi - Asist. Univ. dr. Şerban Ioana

13 – 15 Limba străină - Lect. univ. dr. Teglaş Camelia 

​15 – 17 Practică observaţională în instituţii publice şi private - Dr. Maier Anca

 

Anul 2

Joi, 18 martie

16 – 18 Metode și tehnici de evaluare complexă a copiilor cu CES - Lect. univ. dr. David Carmen

18 – 20 Psihopedagogia deficienţilor vizuali - Conf. Univ. dr. Hathazi  Andrea

Vineri, 19 martie

16 – 18 Psihopedagogia deficienţilor de auz - Conf. univ. dr. Bodea Hațegan Carolina

18 – 20 Psihodiagnostic pentru persoanele cu dizabilităţi -  Prof. univ. dr. Roșan Adrian

Sâmbătă, 20 martie 

9 – 11 Psihopedagogia deficienţilor motori - Lect. univ. dr. Costea Bărluțiu Carmen

11 – 13 Psihopedagogia intervenţiei timpurii - Lect. univ. dr. Costea Bărluțiu Carmen

13 – 15 Sistemul Braille - Asist. Cercet. Dr. Pădure Marian

 

Anul 3 

Joi, 18 martie

16 – 18 Psihopedagogia copiilor cu dificultăţi de învăţare - Lect. univ. dr. Bălaş-Baconschi Cristina

18 – 20 Terapii ocupaţionale la persoanele cu dizabilităţi - Lect. univ. dr. Bălaş-Baconschi Cristina

Vineri, 19 martie

16 – 18 Metode şi tehnici de recuperare a deficienţilor vizuali - Asist. Cercet. Dr. Pădure Marian

18 – 20 Managementul clasei de elevi - Lect. univ. dr. Costescu Cristina

Sâmbătă, 20 martie 

9 – 11 Metode şi tehnici de recuperare a deficienţilor de auz - Dr. Talaş Dorina

11 – 13 Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (II) - Dr. Maier Anca

13 – 15 Psihoterapii individuale şi de grup la persoanele cu şi fără dizabilităţi - Lect. univ. dr. Costea Bărluțiu Carmen

15 – 17 Consilierea persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor acestora - Lect. univ. dr. Costea Bărluțiu Carmen

 

 

<< Inapoi la pagina de anunturi