• psiedu

Anunturi

Sesiune lichidare- iunie 2021

 

       EXTRAS

din Procesul verbal al şedinţei Consiliului Facultăţii

din data 11 mai 2021

 

 

 ……………………………………………………………………………………………..............................................................

La pct. 3, de pe Ordinea de zi, referitor la  Sesiunea de Lichidare  pentru studenţi din anii terminali, an universitar 2020-2021.

 

 Consiliului Facultății decide :

 

 Sesiunea de Lichidare este în perioada 15,16,17  iunie 2021 .

……………………………………………………………………………………………...............................................................

                                                                                               

 

 

 

DECAN

Prof.univ.dr. Nicolae Adrian Opre

                                                                                                                             SECRETAR ŞEF,

                                                                                                                                   Mirela Moteoc

 

<< Go back to the previous page