• psiedu

Anunturi

Taxe scolarizare 2021

Anunt taxe scolarizare - neachitarea conduce la interdictia participarii la examene

 

Până la data de 21 mai 2021, studenții din anii terminali (anul 3 Nivel Licenta, anul 2 Nivel Master, respectiv cei din prelungire de scolaritate) pot achita, dupa caz, următoarele taxe:

  • Rata a 4-a din taxa de scolarizare (cu scadența în data de 15 mai). Conform art. 6, din Contractul de școlarizare, „neachitarea taxelor de școlarizare și/sau a penalităților datorate pentru neachitarea la termen, până cel târziu la data începerii sesiunilor de examene semestriale, conduce la interdicția participării studentului la examene”.
  • Taxele pentru examenele restante, aferente semestrului II, din fiecare an universitar, se pot plăti doar după achitarea taxei de școlarizare, în caz contrar, nu se vor regăsi, pe cataloagele disciplinelor restante.

<< Go back to the previous page