• conferinta educatie
  Conferința Națională de Cercetare în Educație
  CERED 2023, conferința cu tema: Diversitatea ca resursă în educație și în cercetarea educațională
  5-7 octombrie 2023
 • conferinta educatie
  Deschiderea anului universitar 2023/2024
  2 octombrie 2023 ora 10.00
  str. Mihail Kogălniceanu 3
 • conferinta pedagogie
  Abordări didactice actuale și de perspetivă în învățământul primar și preșcolar
  Înscriere: termen limită, 31 octombrie 2023
  Materialele conferinței vor fi publicate într-un volum colectiv tipărit
 • formare continua cadre
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
 • formare continua cadre
  PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
  Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri)
  https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9
 • facultatea de psihologie
  Academicradio
  Radio ONLINE
 • covid
  Info-Covid-19
  Servicii suport
  Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
MENIU

Admitere conversie profesionala - PIPP

Program de Conversie Profesională

Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar


Locurile se confirmă, în aplicația de admitere, până în data de 20 septembrie 2023 (inclusiv), accesând dosarul creat la înscriere.

 

Date program

Forma de învăţământ: Învăţământ la distanţă (locația Cluj-Napoca)
Forma de învăţământ: Învăţământ la distanţă (locația Reșița)
Durata: 2 ani (4 semestre)
Număr de locuri: 150/ locație

 

Înscrierea candidaților

ADMITEREA la programul de conversie profesională se va face pe baza mediei de pe diploma de licenţă şi în baza unei adeverinţe din care să rezulte încadrarea candidaţilor în învăţământului preuniversitar, pentru anul școlar curent, adeverință vizată de inspectorul școlar general si ștampila ISJ.

 

Criterii de selecție pentru admitere

Media examenului de licenţă.

În cazul mediilor egale ale candidaţilor, criteriul de departajare este media generală a anilor de studii universitare de licenţă.

 

Perioada de înscriere

10-19 iulie 2023 (candidații admiși confirmă locul ocupat, în perioada: 20-25 iulie 2023);

05-14 septembrie 2023 (candidații admiși confirmă locul ocupat, în perioada: 15-20 septembrie 2023).

 

Taxe

 1. Taxa de înscriere (250 lei) și taxa de procesare (50 lei) se achită online, cu cardul, în momentul înscrierii si depunerii actelor. Totalul taxei de admitere este de 300 lei.
 2. Taxa de școlarizare este 3.200 lei/an.
  Confirmarea locului se realizeaza, după publicara listelor de admitere, prin plata pentru rata I (25% din taxa de școlarizare). Plata se poate face online, cu cardul, prin contul creat in timpul inscrierii.

 

Acte solicitate pentru înscriere:

In timpul procesului de admitere, actele vor fi scanate si transmise Comisiei de Admitere, prin intermediul contului creat în etapa de Înscriere.

 • fişă de înscriere ( descarcă model);
 • adeverinţă de cadru didactic de la instituția de învățământ preuniversitar unde este încadrat ( descarcă model), care menționează încadrarea pe anul școlar curent, adeverință vizată de inspectorul școlar general și ștampila ISJ;
 • diplomă de licenţă
 • foaia matricolă/ supliment la diplomă
 • adeverință/ certificat/ diplomă absolvire program de formare psihopedagogică (nivel I)
 • diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă (pentru diplomele însoţite de foaia matricolă)
 • certificat de naştere
 • carte de identitate
 • adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt pentru programul de studiu la care candidează (de la medicul de familie).

 

admitere program conversie profesionala