• deschidere an psihologie
   DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR
   Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei - UBB Cluj Napoca
  • conferinta pedagogie
   International Conference
   "Education, Reflection, Development"
   June 24-25, 2022 - Online
  • inscrieri conversie profesionala
   Perioada de înscriere: 12-19 septembrie 2022
   Forma de învățământ: Frecvență redusă
   Număr de locuri: 128/ locație (disponibile pentru sesiunea de toamnă)
  • conferinta pedagogie
   Abordări didactice actuale și de perspetivă în învățământul primar
   Înscriere: termen limită, 20 septembrie 2022
   Materialele conferinței vor fi publicate într-un volum colectiv tipărit
  • formare continua cadre
   Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
   Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
   Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
  • covid
   Info-Covid-19
   Servicii suport
   Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
  • facultatea de psihologie
   Academicradio
   Radio ONLINE

  • facultatea de psihologie
   International Week
   Teaching and Staff Training - New European Trends in Psychology and Educational Sciences. 2nd Edition

  • formare continua cadre
   PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
   Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri)
   https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9
 • MENIU

  Dezvoltarea profesionala in domeniul educatiei incluzive/speciale

   

  Programul de formare continuă certificat CNFP:

  DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE

  Perioada de înscriere: 05 septembrie – 07 octombrie 2022

   

  Numărul de credite  transferabile alocate: 22

  Grup țintă: Personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar

  Temeiul legal al organizării cursului: Acreditat prin ordin de ministru nr. 3673/02.05.2022

  Criterii de selecţie pentru admitere: dosar personal de înscriere, diploma de licență, diplome corespunzătoare postului

  Actul de studii eliberat cursantului: Atestat de Formare Continuă a Personalului Didactic şi Fişa competenţelor şi a disciplinelor/temelor

  Număr de locuri: Seria I –  25 locuri

                                 Seria II – 25 locuri

  Ocuparea locurilor se face în ordinea depunerii dosarelor, până la epuizarea celor 25 de locuri/Serie.

  Cursurile pentru Seria II vor începe în luna martie 2023.

  Activitățile programului se vor desfățura on-line.

   

  Acte necesare pentru înscriere:

  • dosar plic
  • adeverinţă de la instituţia de înv. (se menţionează statutul de cadru didactic)
  • cerere prin care se solicită înscrierea la curs ( cerere tip);
  • copie legalizată după diploma de licență și Suplimentul de Diplomă (Legalizarea se face la Notar Public sau la înscriere pe baza actelor în original și prezentarea unei copii xerox)
  • copie xerox după diplomă de bacalaureat și Foaia matricolă (nelegalizată)
  • copie dupa certificatul de naștere  xerox
  • copie  dupa certificatul de căsătorie  xerox nelegalizat (daca este cazul)
  • copie după cartea de identitate (CI) xerox
  • Dovada achitării taxei de înscriere 600 Ron (prima tranşă) - plata se efectuează direct la casieria Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, sala 2, Strada Sindicatelor nr. 7, zilnic între orele 9-12.
  • Depunerea dosarelor se face începând cu data de 05 septembrie 2022  de luni-vineri, între orele 9-12, Strada Sindicatelor nr. 7 (clădirea Pedagogica), Birou cu publicul, parter

   

    

    Informaţii generale

              Durata programului 88 ore (activităţile se vor desfăşura în sistem on-line)

              Credite transferabile – 22

              Taxa de şcolarizare 1200 lei (taxa se achită în două tranşe) 

   

  Persoana de contact:

   Mirela Moteoc, e-mail  mirela.moteoc@ubbcluj.ro