• formare continua cadre
  Psihologie judiciară: Tehnici de intervievare a copiilor, martorilor și suspecților
  Inscrieri curs postuniversitar
  Perioada de înscriere : 5 22Februarie 2024. Locuri disponibile: 25.
 • formare continua cadre
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
 • formare continua cadre
  PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
  Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri)
  https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9
 • facultatea de psihologie
  Academicradio
  Radio ONLINE
 • covid
  Info-Covid-19
  Servicii suport
  Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
MENIU

Specializările la nivel licență

CRITERIILE  DE  SELECŢIE – LICENŢĂ 2024

 

 

 1. Specializarea PSIHOLOGIE (limba romană IF/ID, maghiară IF/ID)

Criterii de semecție linia română

Media de admitere este :

50% media examenului de bacalaureat

50%  nota la proba scrisă (cu prezență fizică) de verificare a abilităților cognitive generale

Subiecte

Criterii de selecţie pentru linia maghiară:

Media de admitere este:

20 % - media examenului de bacalaureat

80% - nota la proba orală (cu prezență fizică)

Bibliografie proba orală (linia maghiară): N. Kollár Katalin, Szabó Éva – Pszichológia pedagógusoknak, Editura OSIRIS, Budapesta

 

 1. Specializarea PSIHOLOGIE -ȘTIINȚE COGNITIVE (limba engleză, IF)

Criterii de selecţie:

Media de admitere este :

50% media examenului de bacalaureat

50%  nota la proba scrisă de verificare a abilităților cognitive generale (cu prezență fizică), susținută în limba engleză

Subiecte

 1. Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ (limba romană IF/ID, maghiară IF)

Criterii de selecţie pentru linia română:

Media de admitere este :

50% media examenului de bacalaureat

50%  nota obținută eseu

Eseul:

Candidații vor trebui să realizeze un eseu asupra unuia dintre următoarele domenii care privesc persoanele cu dizabilități: educație, acces la servicii, timp liber, profesionalizare, atitudini și discriminare. Eseul trebuie să respecte structura unui text de tip argumentativ în care să își exprime și să motiveze poziția în minimum 2 pagini și maximum 4 pagini (A4), luând în considerare următoarele criterii: (a) exprimarea clară a poziției; (b) prezentarea în mod logic a ideilor care susțin poziția; (c) respectarea structurii unui text de tip argumentativ.

Eseul va fi predat online în perioada 19.07.2024 (ora 9.00)- 22.07.2024 (ora 12.00). Procedura de predare online a eseu-lui va fi anunțată fiecărui candidat după încheierea procesului de înscriere.

Modalitatea de notare a eseului: 1 punct din oficiu; 3 puncte pentru fiecare criteriu.

 

 

Criterii de selecţie pentru linia maghiară:

Media de admitere este:

- 20 % media examenului de bacalaureat

- 80%  nota la proba scrisă (cu prezență fizică)

 

Durata examenului este de 60 minute.

 

 Proba scrisă:Candidații vor primi un fragment din presa scrisă în care este prezentată situația unei/unor persoane cu dizabilități din România. Fragmentul poate să vizeze unul din următoarele domenii: educație, acces la servicii, timp liber, profesionalizare, atitudini și discriminare.

Bibliografie proba scrisă: Kálmán Zsófia, Könczei György – A Taigetosztól az esélyegyenlőségig, Editura OSIRIS, Budapesta.

 

 1. Specializarea PEDAGOGIE (limba română, IF)

Criterii de selecţie:

 1. Probă eliminatorie: Eseu motivațional scris, datat și semnat de candidat, depus la momentul înscrierii, care va primi calificativul Admis/ Respins
 2. Media generală obținută la examenul de Bacalaureat (100%). 

 

 1. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR (limba română IF/ID, maghiară IF/ID, germană IF):

Criterii de selecție linia română, maghiară, germană

 1. Probă eliminatorie de Abilități de comunicare și aptitudini (lectură fluentă și expresivă, dialog, argumentarea opiniei/opțiunii, dicție, aptitudini de interacțiune socială). Proba se desfășoară oral (cu prezență fizică) și se apreciază cu calificativul Admis/Respins.
 2. Media generală obținută la examenul de Bacalaureat (100%). 

 

Criteriile de departajare a candidaţilor cu medii egale sunt următoarele ( pentru toate specializările):

 

 1. Criteriile de departajare a candidaților cu medii egale înscrisi la linia română:
  • nota de la disciplina “Limba și literatura română“ obținută la examenul de bacalaureat. În cazul în care candidații au susținut proba scris și oral se ia în considerare media aritmetică a acestor probe.
  • nota de la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de bacalaureat

 

 1. Criteriile de departajare a candidatilor cu medii egale înscrisi la linia maghiară:
  • nota de la disciplina “Limba și literatura maghiară“ obținută la examenul de bacalaureat (pentru candidații absolvenți  de licee în limba română este nota la disciplina “Limba și literatura română“). În cazul în care candidații au susținut proba scris și oral se ia în considerare media aritmetică a acestor probe.
  • nota de la a doua probă din cadrul examenului de bacalaureat
 2. Criteriile de departajare a candidatilor cu medii egale înscrisi la linia germană:
  • nota de la disciplina “Limba si literatura germană“ obținută la examenul de bacalaureat (pentru candidații absolvenți de licee în limba română este nota la disciplina “Limba și literatura română“). În cazul în care candidații au susținut proba scris și oral se ia in considerare media aritmetică a acestor probe.

nota de la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de bacalaureat