• conferinta pedagogie
  International Conference
  "Education, Reflection, Development"
  June 24-25, 2022 - Online
 • formare continua cadre
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
 • covid
  Info-Covid-19
  Servicii suport
  Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
 • facultatea de psihologie
  Academicradio
  Radio ONLINE

 • facultatea de psihologie
  International Week
  Teaching and Staff Training - New European Trends in Psychology and Educational Sciences. 2nd Edition

 • formare continua cadre
  PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
  Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri)
  https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9
MENIU

Specializările la nivel master

CRITERIILE  DE  SELECŢIEMASTER

 

Domeniul Psihologie

 

1. Specializarea Psihologie clinică, consiliere psihologică şi Psihoterapie (limba română, IF)

Criterii de selecție:

 • 20% media examenului de licență
 • 80% interviu pe baza unui referat (sinteză teoretică, proiect de cercetare, proiect de prevenție/intervenție, etc.) de maximum 4 pagini, întocmit de candidat pe o temă relevantă pentru tematica masterului;

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc:

 1. Media de la interviu;
 2. Media examenului de bacalaureat

 

2. Specializarea Tehnici psihologice de control al comportamentului şi dezvoltarea potenţialului uman (limba română, IF)

Criterii de selecție:

 • 20% media examenului de licență
 • 80% interviu pe baza unui referat ( sinteză teoretică, proiect de cercetare, proiect de prevenție/intervenție, etc.) de maximum 4 pagini, întocmit de candidat pe o temă relevantă pentru tematica masterului;

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc:

 1. Media de la interviu;
 2. Media examenului de bacalaureat

 

3. Specializarea Psihologia sănătăţii publice şi clinice (limba română, IF)

Criterii de selecție:

 • 20% media examenului de licență
 • 80% interviu pe baza unui referat (sinteză teoretică, proiect de cercetare, proiect de prevenție/intervenție, etc.) de maximum 4 pagini, întocmit de candidat pe o temă relevantă pentru tematica masterului

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc:

 1. Media de la interviu;
 2. Media examenului de bacalaureat

 

4. Specializarea Consiliere şi intervenţie psihologică în dezvoltarea umană (limba română, IF)

Criterii de selecție:

 • 20% media examenului de licență
 • 80% interviu pe baza unui referat (sinteză teoretică, proiect de cercetare, proiect de prevenție/intervenție, etc.) de maximum 4 pagini, întocmit de candidat pe o temă relevantă pentru tematica masterului

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc:

 1. Media de la interviu;
 2. Media examenului de bacalaureat

 

5. Specializarea Psihologia Resurselor Umane şi Sănătate Organizaţională

Criterii de selecție:

 • 20% media examenului de licență
 • 80% interviu pe baza unui referat (sinteză teoretică, proiect de cercetare, proiect de prevenție/intervenție, etc.) de maximum 4 pagini, întocmit de candidat pe o temă relevantă pentru tematica masterului

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc:

 1. Media de la interviu;
 2. Media examenului de bacalaureat

 

6. Specializarea: Psihologie judiciară (limba română, IF)

Criterii de selecție:

 • 20% media examenului de licență
 • 80% interviu pe baza unui referat (sinteză teoretică, proiect de cercetare, proiect de prevenție/intervenție, etc.) de maximum 4 pagini, întocmit de candidat pe o temă relevantă pentru tematica masterului

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc:

 1. Media de la interviu;
 2. Media examenului de bacalaureat

 

7. Specializarea Consultanţă şi intervenţie psihologică (limba maghiară, IF)

Criterii de selecție:

 • 20 % media examenului de licență
 • 80%  interviu pe baza unui studiu științific (apărut în limba engleză) din domeniul psihologiei – examen oral în limba maghiară

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc

 1. Media examenului de licenţă
 2. Media examenului de bacalaureat

Domeniul: Ştiinţe ale Educaţiei

 

8. Specializarea Terapia limbajului şi audiologie educaţională (limba română, IF)

Criterii de selecție:

 • 50 % media examenului de licență
 • 50%  media anilor de studii  de licenţă

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc

 1. Media examenului de licenţă
 2. Media examenului de bacalaureat

9. Specializarea Management, consiliere şi asistenţă psihopedagogică în instituţiile incluzive (limba română, IF)

Criterii de selecție:

 • 50 % media examenului de licență
 • 50%  media anilor de studii  de licenţă

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc

 1. Media examenului de licenţă
 2. Media examenului de bacalaureat

 

10. Specializarea Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică (limba română, IF şi IFR).

Criterii de selecție:

Nota obținută la susţinerea proiectului de cercetare. Examenul pentru admitere constă în susţinerea unui proiect de cercetare pe o temă circumscrisă domeniului (aproximativ 5 pagini).

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc

 1. Media examenului de licenţă
 2. Media examenului de bacalaureat

11. Specializarea Designer instrucţional (limba română, IF).

Criterii de selecție:

 • 50 % media examenului de licență
 • 50%  media anilor de studii  de licenţă

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc

 1. Media examenului de licenţă
 2. Media examenului de bacalaureat

 

12. Specializarea Management curricular (limba română, IF, IFR).

Criterii de selecție:

 • 50 % media examenului de licență
 • 50%  media anilor de studii  de licenţă

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc

 1. Media examenului de licenţă
 2. Media examenului de bacalaureat

13. Specializarea Didactica limbii şi literaturii germane, Cultura şi civilizaţia germană a Europei centrale şi de Sud-Est (limba germană, IF)

Criterii de selecție:

Nota obținută la susținerea proiectului de cercetare. Examenul pentru admitere constă în susținerea unui proiect de cercetare pe o temă circumscrisă domeniului (aproximativ 5 pagini).

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc

1. Media examenului de licență

2. Media examenului de bacalaureat

14. Specializarea Metode și practici alternative în învățământul primar și preșcolar (limba maghiară, IF)

Criterii de selecție:

 • 30 % media examenului de licență
 • 70% nota la susținerea unui proiect de cercetare, pe o temă aleasă de candidat, din tematica programului de masterat. Proiectul se depune în momentul înscrierii.

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc

 1. Nota obținută la susținerea orală
 2. Media examenului de licență

 

15. Specializarea Strategii de învăţare eficientă (la Odorheiu Secuiesc în limba maghiară), (limba maghiară, IF )

Criterii de selecție:

 • 30 % media examenului de licență
 • 70% nota la susținerea unui proiect de cercetare, pe o temă aleasă de candidat, din tematica programului de masterat. Proiectul se depune în momentul înscrierii.

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc

 1. Nota obținută la susținerea orală
 2. Media examenului de licență

 

16. Specializarea Management Educațional (limba română, IF).

Criterii de selectie: 

Nota obținută la susţinerea proiectului de cercetare. Examenul pentru admitere constă în susţinerea unui proiect de cercetare pe o temă circumscrisă domeniului (aproximativ 5 pagini).

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc

1. Media examenului de licenţă

2. Media examenului de bacalaureat

 

17. Specializarea Management Educațional la Reșița (limba română, IF).

Criterii de selecție:

 Nota obținută la susţinerea proiectului de cercetare. Examenul pentru admitere constă în susţinerea unui proiect de cercetare pe o temă circumscrisă domeniului (aproximativ 5 pagini).

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc

1. Media examenului de licenţă

2. Media examenului de bacalaureat