• formare continua cadre
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
 • formare continua cadre
  PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
  Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri)
  https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9
 • facultatea de psihologie
  Academicradio
  Radio ONLINE
 • covid
  Info-Covid-19
  Servicii suport
  Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
MENIU

Înscrierea online master

 

 

 

 

 

 

Aplicatia va fi functionala incepand cu 10.07.2023. 

 

Candidații care optează pentru programele de nivel master sau conversie profesională, pentru a le putea adăuga în lista opțiunilor, trebuie să-și adauge și studiile universitare absolvite în cadrul profilului creat la activarea contului de înscriere

Înscrierile se fac exclusiv on-line, detalii privind calendarul și modalitatea de accesare a programului de admitere sunt oferite pe site-ul facultății https://psiedu.ubbcluj.ro/3-admitere-psihologie. Graficul și orarul zilnic al activităților prevăzute sunt disponible pe site-ul facultății înainte de începerea fiecărei sesiuni de admitere.

Actele necesare la înscriere (vor fi scanate și încărcate în format PDF) : 

       1.  Fișa tip de înscriere, semnată (generată de platforma de admitere) 

2.     Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaia matricolă) sau diploma echivalentă, diploma de licență și suplimentul de diplomă, sau adeverința de licență (doar pentru absolvenții promoției curente, cărora nu le-a fost încă eliberată diploma de licență până la data înscrierii). 

 Cetățenii străini UE vor încărca originalul însoțit de traducerea (în limba română) legalizată după actele de studii, însoțită de echivalarea studiilor 

3.     Certificatul de naștere (față-verso, daca are cnp-ul pe verso)

4.      Cartea de identitate 
Cetățenii străini UE vor încărca pașaportul, dacă e cazul și viza de ședere 

5.     Adeverință medicală care să ateste că persoana în cauză este aptă să urmeze un ciclu de studii superioare 

6. Certificat de competență lingvistică în una din limbile de circulație internațională (engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană), nivel minim B1, în termen de valabilitate, sau certificate sau atestate lingvistice acceptate conform listei https://psiedu.ubbcluj.ro/51-competenta-lingvistica.  

Cetățenii străini UE  care trebuie să dovedească cunoașterea limbii române la specializarea la care se înscriu o pot face prin: 

 • susținerea  examenului de admitere ( scris sau oral) în limba română 
 • prezentarea unei diplome de studii gimnaziale sau licență  în limba română 
 • prezentarea unui eseu motivațional în limba română 
 • prezentarea unui certificat lingvistic pentru limba română 

      7.    Alte documente menționate la cazurile particulare (adeverința în baza căreia se solicită scutirea de taxă, cererea de loc de rrom, loc de protecție socială, adeverințe doveditoare a aparteneței la categoria de rrom sau protecție socială, etc.) 

 

Telefoanele comisiilor de inscriere (ora: 9.00 – 14.00 luni- marti;)

Specializarea / linia de studiu

Telefon

Psihologie clinica, consiliere psihologica si psihoterapie LR

0720362235

Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului si dezvoltarea potentialului uman LR

0720362235

Psihologia sanatatii publice si clinica LR

0720362235

Consiliere si interventii psihologice in dezvoltarea umana LR

0720362235

Psihologia resurselor umane si sanatate organizationala LR

0720362235

Psihologie judiciara LR

0720362235

Consultanta si interventie psihologica LM

0720362261

Management, consiliere si asistenta psihopedagogica in institutiile incluzive LR

0757420159

Terapia limbajului si audiologie educationala LR

0757420159

Consiliere scolara si asistenta psihopedagogica LR

0725325265

Consiliere scolara si asistenta psihopedagogica - FR - LR

0725325265

Designer instructional LR

0720362318

Management educational LR

0725325265

Management curricular LR

0720362318

Management curricular - FR - LR

0720362318

Metode si practici alternative in învătământul primar si prescolar LM

0720362342

Didactica limbii si literaturii germane, cultura si civilizatia germana a Europei Centrale si de Sud-Est LG

0720362857

Probleme conectare platforma admitere LR

0720362389

Probleme conectare platforma admitere LM

0720362351

Programare pentru suport tehnic la admitere

0264405337

Oficiul permanent al admiterii 0264405337

 

Casierie str. Sindicatelor nr.7

0264405300, int. 5516

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ofera suport tehnic (listare, scanare, acces platforma de admitere) la sediul Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Cluj-Napoca, str. Sindicatelor nr. 7, cu respectarea măsurilor sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ în contextul prevenirii, depistării din timp şi al controlului infecției cu COVID-19, în vigoare la momentul respectiv. Pentru accesul în clădire e necesară programarea telefonică făcută cu o zi înaintea prezentării la telefon 0264405337, între orele 9-15.