• psiedu

Înscrierea online master

 

 

 

 

 

 

Aplicatia va fi functionala incepand cu 15.07.2024 

 

Candidații care optează pentru programele de nivel master sau conversie profesională, pentru a le putea adăuga în lista opțiunilor, trebuie să-și adauge și studiile universitare absolvite în cadrul profilului creat la activarea contului de înscriere

Înscrierile se fac exclusiv on-line, detalii privind calendarul și modalitatea de accesare a programului de admitere sunt oferite pe site-ul facultății https://psiedu.ubbcluj.ro/3-admitere-psihologie. Graficul și orarul zilnic al activităților prevăzute sunt disponible pe site-ul facultății înainte de începerea fiecărei sesiuni de admitere. 

Actele necesare la înscriere (vor fi scanate și încărcate în format PDF) : 

  1. Formularul semnat – anexa 1 generată automat din platformă

2.     Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaia matricolă) sau diploma echivalentă, diploma de licență și suplimentul de diplomă, sau adeverința de licență (doar pentru absolvenții promoției curente, cărora nu le-a fost încă eliberată diploma de licență până la data înscrierii). 

 

Cetatenii străini UE și cetățenii britanici, vor încărca originalul însoțit de traducerea (în limba română) legalizată după actele de studii, însoțită de echivalarea studiilor emisă de Ministerul Educației

     3.     Certificatul de naștere (față-verso, daca are cnp-ul pe verso)

     4.      Cartea de identitate 
Cetățenii străini UE vor încărca pașaportul, dacă e cazul și viza de ședere 

     5.     Adeverință medicală care să ateste că persoana în cauză este aptă să urmeze un ciclu de studii superioare 

     6. Certificat de competență lingvistică în una din limbile de circulație internațională (engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană), nivel minim B1, în termen de valabilitate, sau certificate sau atestate lingvistice acceptate conform listei https://psiedu.ubbcluj.ro/51-competenta-lingvistica.  

Cetățenii străini UE și cetățenii britanici care trebuie să dovedească cunoașterea limbii române la specializarea la care se înscriu o pot face prin: 

  • susținerea examenului de admitere ( scris sau oral) în limba română 
  • prezentarea unei diplome de studii gimnaziale sau licență  în limba română 
  • prezentarea unui eseu motivațional în limba română (dacă e probă de admitere)
  • prezentarea unui certificat lingvistic pentru limba română 

      7.    Alte documente menționate la cazurile particulare (adeverința în baza căreia se solicită scutirea de taxă, cererea de loc de rrom, loc de protecție socială, adeverințe doveditoare a aparteneței la categoria de rrom sau protecție socială, etc.) 

 

Se ofera suport tehnic (listare, scanare, acces platforma de admitere) la sediul Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Cluj-Napoca, str. Sindicatelor nr. 7, cu respectarea măsurilor sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ în contextul prevenirii, depistării din timp şi al controlului infecției cu COVID-19, în vigoare la momentul respectiv. Pentru accesul în clădire e necesară programarea telefonică făcută cu o zi înaintea prezentării la telefon 0264405337, între orele 9-15.

 

 

Telefoanele comisiilor de inscriere (ora: 9.00 – 14.00 luni- vineri;)

Specializarea / linia de studiu

Telefon

Psihologie clinica, consiliere psihologica si psihoterapie LR

 

Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului si dezvoltarea potentialului uman LR

 

Psihologia sanatatii publice si clinica LR

 

Consiliere si interventii psihologice in dezvoltarea umana LR

 

Psihologia resurselor umane si sanatate organizationala LR

 

Psihologie judiciara LR

 

Consultanta si interventie psihologica LM, Psihologie clinică, evaluare și intervenție LM

 

Management, consiliere si asistenta psihopedagogica in institutiile incluzive LR

 

Terapia limbajului si audiologie educationala LR

 

Consiliere scolara si asistenta psihopedagogica LR

 

Consiliere scolara si asistenta psihopedagogica - FR - LR

 

Designer instructional LR

 

Management educational LR

 

Management curricular LR

 

Management curricular - FR - LR

 

Metode si practici alternative in învătământul primar si prescolar LM

 

Strategii de învăţare eficientă (la Odorheiu Secuiesc în limba maghiară)

 

Didactica limbii si literaturii germane, cultura si civilizatia germana a Europei Centrale si de Sud-Est LG

 

Probleme conectare platforma admitere LR

 

Probleme conectare platforma admitere LM

 

Programare pentru suport tehnic la admitere

 

 

Casierie str. Sindicatelor nr.7