• formare continua cadre
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
 • formare continua cadre
  PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
  Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri)
  https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9
 • facultatea de psihologie
  Academicradio
  Radio ONLINE
 • covid
  Info-Covid-19
  Servicii suport
  Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
MENIU

Specializările la nivel licență

          

CRITERIILE  DE  SELECŢIE – LICENŢĂ

probele de admitere (la specializarile unde nu e concurs de dosare) se vor desfasura fizic

 

 1. Specializarea PSIHOLOGIE – linia romană, maghiară

 

Criterii de selecţie pentru linia română:

Media de admitere este :

50% media examenului de bacalaureat

50%  nota la proba scrisă de verificare a abilităților cognitive generale

 

 

 

Informatii

Modele proba scrisa

Informatii admitere proba scrisa psihologie linia romana

 

 

Criterii de selecţie pentru linia maghiară:

Media de admitere este:

20 %  -  media aritmetică între media anilor de liceu (50%) și media examenului de bacalaureat ( 50%)

80%  nota la proba scrisă,

 

Proba scrisă vizează cunoaşterea noţiunilor de bază din domeniul psihologiei: senzații și percepții, gândirea și limbajul, memoria, învățare și condiționare, inteligența, afectivitatea, personalitatea. Bibliografie: Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J., (2005), Pszichológia, Osiris Kiadó, Budapest.

 

 

 1. Specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA - linia romană, maghiară

 

Criterii de selecţie pentru linia română:

Media de admitere este :

 

50% media examenului de bacalaureat

50%  media anilor de studiu de liceu

 

Criterii de selecţie pentru linia maghiară:

Media de admitere este:

20 %  -  media aritmetică între media anilor de liceu (50%) și media examenului de bacalaureat ( 50%)

80%  nota la  proba scrisă, cuprinzând elaborarea unui text argumentativ privind persoanele cu dizabilități

 

Candidații vor primi un fragment din presa scrisă în care este prezentată situația unei/unor persoane cu dizabilități din România. Fragmentul poate să vizeze unul din următoarele domenii: educație, acces la servicii, timp liber, profesionalizare, atitudini si discriminare.

 

 

 1. Specializarea PEDAGOGIE - linia română

 

Criterii de selecţie:

 1. Eseu motivațional scris, datat și semnat de candidat, depus la momentul înscrierii, care va primi calificativul Admis/ Respins
 2. Media generală obținută la examenul de Bacalaureat (100%). 

 

 1. Specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR – linia română, maghiară, germană:

 

Criterii de selecţie pentru linia română, maghiară, germană:

 1. Probă eliminatorie de Abilități de comunicare și aptitudini (lectură fluentă și expresivă, dialog, argumentarea opiniei/opțiunii, dicție, aptitudini de interacțiune socială). Proba se desfășoară oral și se apreciază cu calificativul Admis/Respins.
 2. Media generală obținută la examenul de Bacalaureat (100%). 

 

Criteriile de departajare a candidaţilor cu medii egale sunt următoarele ( pentru toate specializările):

 

 1. Criteriile de departajare a candidaților cu medii egale înscrisi la linia română:
  • nota de la disciplina “Limba și literatura română“ obtinută la examenul de bacalaureat. În cazul în care candidații au susținut proba scris și oral se ia în considerare media aritmetică a acestor probe.
  • nota de la  proba obligatorie a profilului  din cadrul examenului de bacalaureat

 

 1. Criteriile de departajare a candidatilor cu medii egale înscrisi la linia maghiară:
  • nota de la disciplina “Limba și literatura maghiară“ obținută la examenul de bacalaureat (pentru candidații absolvenți  de licee în limba română este nota la disciplina “Limba și literatura română“). În cazul în care candidații au susținut proba scris și oral se ia in considerare media aritmetică a acestor probe.
  • nota de la a doua probă din cadrul examenului de bacalaureat

Candidații cetățeni români care nu au absolvit liceul în limba maghiară vor susține un test de competență lingvistică în fața unei comisii pe facultate.

 

 1. Criteriile de departajare a candidatilor cu medii egale înscrisi la linia germană:
  • nota de la disciplina “Limba si literatura germană“ obținută la examenul de bacalaureat (pentru candidații absolvenți de licee în limba română este nota la disciplina “Limba și literatura română“). În cazul în care candidații au susținut proba scris și oral se ia in considerare media aritmetică a acestor probe.
  • nota de la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de bacalaureat
  • Candidații cetățeni români care nu au absolvit liceul în limba germană vor susține un test de competență lingvistică în fața unei comisii pe facultate