• psiedu

Specializările la nivel master

 

CRITERII DE SELECTIE - NIVEL MASTER

Domeniul Psihologie

 

1. Specializarea Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie (limba română, IF)

Criterii de selecție:

 • 20% media examenului de licență
 • 80% interviu (cu prezență fizică) pe baza unui referat (proiect de cercetare sau o sinteză sistematică a literaturii de specialitate.) de maximum 4 pagini, întocmit de candidat pe o temă relevantă pentru tematica masterului

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc:

 1. Media de la interviu;
 2. Media examenului de bacalaureat

 

2. Specializarea Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului şi dezvoltarea potenţialului uman (limba română, IF)

Criterii de selecție:

 • 20% media examenului de licență
 • 80% interviu (cu prezență fizică) pe baza unui referat (proiect de cercetare sau o sinteză sistematică a literaturii de specialitate.) de maximum 4 pagini, întocmit de candidat pe o temă relevantă pentru tematica masterului

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc:

 1. Media de la interviu;
 2. Media examenului de bacalaureat

 

3. Specializarea Psihologia sănătăţii publice şi clinice (limba română, IF)

Criterii de selecție:

 • 20% media examenului de licență
 • 80% interviu interviu (cu prezență fizică) pe baza unui referat (sinteză teoretică, proiect de cercetare, proiect de prevenție/intervenție, etc.) de maximum 4 pagini, întocmit de candidat pe o temă relevantă pentru tematica masterului

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc:

 1. Media de la interviu;
 2. Media examenului de bacalaureat

 

4. Specializarea Consiliere şi intervenţii psihologice în dezvoltarea umană (limba română, IF)

Criterii de selecție:

 • 20% media examenului de licență
 • 80% interviu interviu (cu prezență fizică) pe baza unui referat (sinteză teoretică, proiect de cercetare, proiect de prevenție/intervenție, etc.) de maximum 4 pagini, întocmit de candidat pe o temă relevantă pentru tematica masterului

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc:

 1. Media de la interviu;
 2. Media examenului de bacalaureat

 

5. Specializarea Psihologia resurselor umane şi sănătate organizaţională

Criterii de selecție:

 • 20% media examenului de licență
 • 80% interviu interviu (cu prezență fizică) pe baza unui referat (sinteză teoretică, proiect de cercetare, proiect de prevenție/intervenție, etc.) de maximum 4 pagini, întocmit de candidat pe o temă relevantă pentru tematica masterului

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc:

 1. Media de la interviu;
 2. Media examenului de bacalaureat

 

6. Specializarea: Psihologie judiciară (limba română, IF)

Criterii de selecție:

 • 20% media examenului de licență
 • 80% interviu interviu (cu prezență fizică) pe baza unui referat (sinteză teoretică, proiect de cercetare, proiect de prevenție/intervenție, etc.) de maximum 4 pagini, întocmit de candidat pe o temă relevantă pentru tematica masterului

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc:

 1. Media de la interviu;
 2. Media examenului de bacalaureat

 

7. Specializarea Consultanţă şi intervenţie psihologică (limba maghiară, IF)

Criterii de selecție:

 • 20 % media examenului de licență
 • 80% interviu (cu prezență fizică)  pe baza unui studiu științific (apărut în limba engleză) din domeniul psihologiei – examen oral în limba maghiară

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc

 1. Media examenului de licenţă
 2. Media examenului de bacalaureat

8. Specializarea Psihologie clinică: evaluare și intervenție (limba maghiară, IF)

 

Criterii de selecție:

• 20 % media examenului de licență

• 80% interviu (cu prezență fizică) pe baza unui studiu științific (apărut în limba engleză) din domeniul psihologiei clinice – examen oral în limba maghiară

 

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc

1. Media examenului de licenţă

2. Media examenului de bacalaureat

 

 

Domeniul: Ştiinţe ale Educaţiei

 

9. Specializarea Terapia limbajului şi audiologie educaţională (limba română, IF)

Criterii de selecție:

 • 50 % media examenului de licență
 • 50%  nota obținută la susținerea proiectului (online)

Examenul oral constă în susținerea un proiect de cercetare / de terapia limbajului și a comunicării centrat pe subdomeniile vizate de programul masteral.

Proiectul se va prezenta online în ziua susținerii.

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc

 1. Media examenului de licenţă
 2. Media examenului de bacalaureat

10. Specializarea Management, consiliere şi asistenţă psihopedagogică în instituţiile incluzive (limba română, IF)

Criterii de selecție:

 • 50 % media examenului de licență
 • 50%  nota obținută la susținerea proiectului (online)

Examenul oral constă în susținerea un proiect de cercetare / intervenție psihopedagogică centrat pe subdomeniile vizate de programul masteral.

Proiectul se va prezenta online în ziua susținerii.

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc

 1. Media examenului de licenţă
 2. Media examenului de bacalaureat

 

11. Specializarea Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică (limba română, IF şi IFR).

Criterii de selecție:

 • 50 % media examenului de licență
 • 50%  media anilor de studii  de licenţă

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc

 1. Media examenului de licenţă
 2. Media examenului de bacalaureat

 

12. Specializarea Designer instrucţional (limba română, IF).

Criterii de selecție:

 • 60 % media examenului de licență
 • 40%  media anilor de studii  de licenţă

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc

 1. Media examenului de licenţă
 2. Media examenului de bacalaureat

 

13. Specializarea Management curricular (limba română, IF, IFR).

Criterii de selecție:

 • 50 % media examenului de licență
 • 50%  media anilor de studii  de licenţă

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc

1.Media examenului de licenţă

2.Media examenului de bacalaureat

 

14. Specializarea Didactica limbii şi literaturii germane, Cultura şi civilizaţia germană a Europei centrale şi de Sud-Est (limba germană, IF)

Criterii de selecție:

 • 50 % media examenului de licență
 • 50%  media anilor de studii  de licenţă

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc

1. Media examenului de licență

2. Media examenului de bacalaureat

 

15. Specializarea Metode și practici alternative în învățământul primar și preșcolar (limba maghiară, IF)

Criterii de selecție:

 • 30 % media examenului de licență
 • 70% nota la susținerea unui proiect de cercetare (cu prezență fizică), pe o temă aleasă de candidat, din tematica programului de masterat. Proiectul se depune în momentul înscrierii.

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc

 1. Nota obținută la susținerea orală
 2. Media examenului de licență

 

16. Specializarea Strategii de învăţare eficientă (la Odorheiu Secuiesc în limba maghiară), (limba maghiară, IF )

Criterii de selecție:

 • 30 % media examenului de licență
 • 70% nota la susținerea unui proiect de cercetare (cu prezență fizică), pe o temă aleasă de candidat, din tematica programului de masterat. Proiectul se depune în momentul înscrierii.

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc

1.Nota obținută la susținerea orală

2.Media examenului de licență

 

17. Specializarea Management Educațional (limba română, IF).

Criterii de selecție:

 • 50 % media examenului de licență
 • 50%  media anilor de studii  de licenţă

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc

1.Media examenului de licenţă

2.Media examenului de bacalaureat

 

18. Specializarea Management Educațional la Reșița (limba română, IF).

Criterii de selecție:

 • 50 % media examenului de licență
 • 50%  media anilor de studii  de licenţă

Criteriu de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc

1.Media examenului de licenţă

2.Media examenului de bacalaureat