• psiedu

Anunturi

Încasarea taxelor pentru examenele restante din sesiunea de VARĂ 2023

Încasarea taxelor pentru examenele restante din sesiunea de VARĂ 2023 (inclusiv studenții aflați în prelungire de școlaritate)

In atentia:

  • Studenților înmatriculați la nivel licență, anul II, III precum și cei aflati in prelungire de școlaritate, dar și cei de la nivel master, anul II de studiu și prelungire de școlaritate, care au discipline restante contractate în anul universitar 2022/2023, semestrul II, sunt rugați să facă plata pentru examenele restante pana la data de 25 mai 2023.

 

  • Studențiloe înmatriculați la Programul de conversie PIPP anul II de studiu și în prelungire de școlaritate care se vor prezenta în sesiunea de examene, aferenta semestrului II din anul universitar 2022/2023, sunt rugați să își achite examenele restante pana la data de 25 mai 2023.

 

 In caz contrar nu vor putea fi preluați în catalog și nu vor putea fi primiți la examen.

Studenții care vor achita după această dată, vor avea acces doar în sesiunea de restanțe.

 Modalități de plată:

  • on line pe platforma UBB;
  • numerar sau card bancar la casieria facultății, până la data de 25 mai 2023; (in zile lucrătoare între orele 9,00-12,00 str. Sindicatelor, nr.11);

 

Târg de Cariere organizat în cadrul proiectului SMART Student for Future

 

 

 

Târg de Cariere

12 mai 2023

 

Eveniment organizat în cadrul proiectului POCU/626/6/13/130584 ”SMART Student for Future! Program complex de practică pentru studenții de la Facultatea de Istorie și Filosofie, Litere, Psihologie și Științele Educației, în vederea inserției pe piața muncii”

 

 

 

 

Târgul de Cariere se adresează studenților de la programele de licență și masterat ale Facultăților de Istorie și Filosofie, Litere, Psihologie și Științele Educației din domeniile: istorie, științe politice, relații internaționale, arheologie, arhivistică, turism cultural, etnologie, istoria artei, litere, psihologie și științele educației.

 

 

Târgul de cariere se va desfășura în data de 12 Mai 2023, între orele 10:00 și 12:00, la sediul Facultății de Istorie și Filosofie de pe str. Napoca nr 11.

 

 

Manager proiect,

Lect. univ. dr. Liliana Mateescu-Suciu

DETALII

 

Anunt pentru studentii beneficiari de bursa sociala

ANUNT IMPORTANT!

 

Dragi studenti,

Universitatea Babeș-Bolyai a semnat un contract de finanțare în cadrul Programului Operațional Competitivitate, pentru implementarea unui proiect cu titlul ”TIC4UBB”, ID 144800.

Prin intermediul proiectului s-au achiziționat 2000 de laptopuri cu conexiune la internet inclusă pentru o perioadă limitată de timp.

 

Studenții eligibili pentru a intra în posesia unui laptop cu conexiune la internet trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

(1) să fie studenți înmatriculați la una dintre facultățile din cadrul Universității Babeș-Bolyai, la învățământ cu frecvență, nivel licență sau master;

(2) să fie beneficiari de bursă de ajutor social și/sau de bursă de ajutor social ocazional.

 

Persoanele eligibile interesate să intre în posesia unui laptop cu conexiune la internet vor trebui să completeze următorul document:

  • Anexa 1 - Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului împreună cu Acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

și să îl transmiteți la adresa de mail florin.oprisor@ubbcluj.ro

 

Dacă numărul laptop-urilor va fi mai mic decât numărul solicitanților eligibili va exista un proces de selecție conform metodologiilor anexate.

 

Menționăm că laptopurile vi se dau în folosință pe perioada în care îndepliniți cumulativ condițiile de eligibilitate menționate mai sus.

CALENDAR SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

 

 

 

  • 8 – 20 mai 2023 – transmiterea intenției de către studenți
  • 22 mai 2023 – afișare liste preliminare
  • 23 mai 2023 ora 12 – primire contestații
  • 24 mai 2023 – soluționare contestații
  • 25 mai 2023 – afișare rezultate contestațiilor și listele finale

 

 

< 1 ... 18 19 20 21 22 ... 91 >