• psiedu

Anunturi

Rezultate ERASMUS+

 

Rezultate ERASMUS+

 

Rezultate provizorii ale selectiei pentru mobilitatile Erasmus+ destinate studentilor nivel Licenta, Master si Doctorat.  LINK

 

Eventualele contestatii se depun pana in data de 26.10, ora 13.00 la adresa de mail: erasmus.psyed@outlook.com

 

 

ERASMUS+ pentru studenti nivel Licenta, Master si Doctorat

BURSE ERASMUS 2020/2021

NIVEL LICENTA, MASTER ȘI DOCTORAT

 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei anunţă selecţia pentru mobilităţile finanţate în cadrul programului Erasmus, destinate studenţilor de nivel LICENTA, Master și Doctorat

 

Documente necesare pentru dosarul de selecție:

 

  • Fişa candidatului (anexa 1) – se descarcă de pe site-ul facultăţii
  • Declaraţie pe proprie răspundere (anexa 2) – se descarcă de pe site-ul facultăţii
  • Scrisoare de motivaţie într-o limbă străină, în funcţie de destinaţia pentru care optează studentul (engleză, franceză, germană, etc.);
  • Curriculum vitae în limba română sau engleză, model european;
  • Adeverinţă de student/ foaie matricolă pe care să fie menţionată:Pentru studentii nivel licenta: media anului universitar 2019-2020. Pentru studenții masteranzi: media anului universitar 2019-2020 (pentru studenții masteranzi din anul II) sau media de admitere (pentru studenții masteranzi din anul I). Pentru studenții doctoranzi: adeverință de doctorand din care să rezulte media de admitere la doctorat (este suficintă adeverința eliberată de Secretariatul Școlii Doctorale)
  • Certificat de competenţă lingvistică pentru limba în care se studiază la universitatea parteneră (Lingua, Alpha, alte certificate internaţionale, de ex. Toefl, Camdridge, DELF/DALF, DELE etc.) - aceasta cerinţă nu se aplică studenţilor care vor studia în cadrul universității partenere în aceași limba în care studiaza la Universitatea Babeş-Bolyai;
  • Fotocopii ale diplomelor care atestă activităti extra-şcolare, voluntariat, activităţi de cercetare etc.

 

*  La selecţie pot participa INCLUSIV studenţi care nu au cetăţenie UE, dar care sunt înmatriculaţi la Universitata Babeş-Bolyai. Obligaţia studenţilor din această categorie, în cazul în care vor fi selectaţi, este de a obţine viza în vederea deplasării în ţara de studiu.

** Concursul va consta, pe lângă evaluarea elementelor din dosar (rezultate şcolare, scrisoare de motivaţie, CV), într-un interviu cu comisia de selecţie

*** Interviul pentru selectia Erasmus+ se va realiza pe Platforma Microsoft Teams, folosind următorul cod de acces: 2uo18mh

**** Înscrierea și depunerea actelor se va realiza exclusiv on-line, folosind Platforma Microsoft Teams/ Secțiunea Assignments

***** LA ACEASTA SELECTIE NU POT PARTICIPA STUDENTII NIVEL LICENTA ANUL I.

Calendar:

  • Etapa I: 13.10.2020 – 21.10.2020 -  depunerea dosarelor de candidatură folosind Platforma Microsoft Teams/ Secțiunea Assignments
  • Etapa a II-a: 22.10.2020, ora 9.00 -  interviul de selecţie (pe Platforma Microsoft Teams, folosind următorul cod de acces: 2uo18mh)
  • Etapa a III-a: 26.10.2020 - afișarea rezultatelor

 

Coordonator Departamental Erasmus+

Lect. univ.dr. Daniel ANDRONACHE

erasmus.psyed@outlook.com


 

Informatii suplimentare

 

Anexa 1 - Fisa candidatului
Anexa 2 - Declaratie
Intrebari frecvente
Acorduri Erasmus+

 


Anunț Burse speciale pentru activitatea științifică 2020-2021

Anunț

Burse speciale pentru activitatea științifică

2020-2021

 

Va aducem la cunoștință lansarea competiției pentru bursele speciale pentru activitatea științifică 2020-2021 la Universitatea Babeș-Bolyai, adresată studenților din ciclul de licență și master.

 

Dosarele de participare la competiție se depun electronic până la data de 20.10.2020 pe platforma pusă la dispoziție de Universitate la următoarea adresă:

https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/.

 

Susținerea proiectelor în cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației va avea loc în data de 26.10.2020, începând cu ora 11:30, pe platforma Microsoft Teams. Criteriile de evaluare ale Facultății pot fi descărcate aici.

Echipa de Microsoft Teams unde va avea loc susținerea proiectelor poate fi accesată folosind următorul cod: sy0qzvz.

Detalii suplimentare pot fi aflate pe site-ul Centrului pentru Managementul Cercetării Științifice:

https://cercetare.ubbcluj.ro/ro/burse-speciale-pentru-activitatea-stiintifica-competitia-2020-2021/

< 1 ... 68 69 70 71 72 ... 97 >