• facultatea de psihologie
  STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020
  30.09.2019 - 20.12.2019 activitate didactică - 12 săptămâni
  23.12.2019 - 05.01.2020 vacanţă - 2 săptămâni
 • formare continua
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Locatii: Alba Iulia, Bistrita, Nasaud, Cluj-Napoca, Sighetu Marmatiei, Targu Mures, Suceava, Vatra Dornei, Zalau, Birgis (jud. Sibiu)
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
MENIU

Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar - linia romana

Plan invatamant 2018-2021

 

COD Denumire disciplina
PLR3101 Fundamentele pedagogiei
PLR1061 Psihologie generală şi a personalităţii
PLR2101 Fundamentele psihopedagogiei speciale – teorie şi aplicaţii
PLR3102 Managementul activităţii intelectuale şi al învăţării eficiente
PLR3103 Tehnologia informaţiei şi comunicării 
PLR3104 Educaţia şi mass-media
PLR3105 Istoria pedagogiei româneşti
PLR3106 Proiectarea şi realizarea activităţilor extracuriculare
PLR3201 Teoria educaţiei
PLR1070 Psihologia educaţiei şi elemente de psihologia dezvoltării
PLR3202 Teoria şi metodologia curriculumului
PLR3203 Doctrine pedagogice şi instituţii educaţionale
PLR3204 Strategii de dezvoltare a gândirii critice
PLR3205 Sociologie educaţională
PLR3206 Pedagogie 1: Fundamentele pedagogiei. Teoria si metodologia curriculumului
PLR3208 Psihosociologia familiei
PLR3301 Teoria şi metodologia instruirii
PLR3302 Teoria şi metodologia evaluării didactice
PLR3303 Pedagogia comunicării 
PLR3304 Metodologia cercetării pedagogice
PLR3305 Pedagogia învăţământului preşcolar şi primar 
PLR3306 Managementul instituţiilor şcolare şi al clasei de elevi
PLR3307 Teoria si metodologia instruirii.Teoria si metodologia evaluarii
PLR3308 Practică pedagogică observativă în învăţământul preşcolar
PLR3309 Practică pedagogică în domeniul educaţiei timpurii
PLR4307 Practică pedagogică observativă în şcoală
PLR4308 Practică pedagogică observativă în cabinet consiliere
PED2318 Antropologie educationala
PLR3207 Documentarea si utilizarea bazelor de date
PLR3401 Dezvoltare curriculară şi învăţare bazată pe proiect
PLR3402 Instruire asistată de calculator şi platforme educaţionale on-line
PLR3403 Pedagogia adulţilor
PLR3404 Marketing educaţional 
PLR3405 Jocul didactic-teorie şi aplicaţii
PLR3406 Alternative educaţionale
PLR2601 Psihopedagogia copiilor cu dificultăţi de învăţare
PLR3408 Practică pedagogică observativă în învăţământul primar
PLR3409 Elemente de legislaţie şcolară 
PLR4408  Practică în domeniul educaţiei civice
PLR4409 Servicii educaţionale pentru comunitate
PLR4410 Teatrul de papusi în învatamântul primar si prescolar
PLR3501 Literatură română şi literatură pentru copii (tehnici de povestire şi elemente de dramatizare)
PLR3502 Limba română 
PLR3503 Metodica predării limbii şi literaturii române şi a activităţilor din domeniul „Limbă şi comunicare”
PLR3504 Matematică
PLR3505 Metodica predării matematicii
PLR3506 Proiectare curriculară a domeniilor de conţinut din învăţământul preşcolar
PLR3507 Practică pedagogică – învăţământ preşcolar (toate domeniile de conţinut)
PLR3508 Psihosociologia familiei
PLR3509 Educaţie parentală
PLR3510 Tehnici de remediere a rămânerilor în urmă la citit-scris
PIE3509 Consiliere educationala
PIE3510 Educatie pentru sanatate
PLR3601 Educaţie civică şi Istorie; metodica predării educaţiei civice, istoriei şi a activităţilor din domeniul „Om şi societate”
PLR3602 Ştiinţe; metodica predării ştiinţelor în învăţământul preşcolar şi primar
PLR3603 Abilităţi practice şi confecţionarea materialelor didactice; metodica predării lor
PLR3604 Educaţie muzicală; metodica predării muzicii
PLR3605 Educaţie artistico-plastică; metodica predării educaţiei plastice şi a activităţilor din domeniul „Estetic şi creativ”
PLR3606 Educaţie psihomotrică/fizică; metodica predării lor în învăţământul preşcolar şi primar
PLR3607 Geografie şi metodica predării ei
PLR3608 Practică pedagogică – învăţământ primar (toate ariile curriculare)
PLR3609 Educaţie incluzivă - teorie şi aplicaţii
ALR 2302 Protecţia copilului
PLR3610 Utilizarea calculatorului în activitatea didactică din grădiniţă şi şcoala primară
PLR3611 Protectia copilului
PLR3612 Geografie, cunoasterea mediului/stiinte si metodica predarii acestora în învatamântul primar si prescolar
PLR4414 Etica si deontologie propesionala
Admitere 2019

Oficiul Permanent al Admiterii ofera candidatilor, pe tot parcursul anului, informaţii privind admiterea la facultate. Telefon: +40-264-405337; +40-264-405300; interior 5337.

Detalii