• facultatea de psihologie
  STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2019-2020
  30.09.2019 - 20.12.2019 activitate didactică - 12 săptămâni
  23.12.2019 - 05.01.2020 vacanţă - 2 săptămâni
 • formare continua
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Locatii: Alba Iulia, Bistrita, Nasaud, Cluj-Napoca, Sighetu Marmatiei, Targu Mures, Suceava, Vatra Dornei, Zalau, Birgis (jud. Sibiu)
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
MENIU

Pedagogie - linia romana

Plan invatamant 2015-2018

 

COD Denumire disciplina
PLR3101 Fundamentele pedagogiei
PLR1061 Psihologie generală şi a personalităţii
PLR2101 Fundamentele psihopedagogiei speciale – teorie şi aplicaţii
PLR3102 Managementul activităţii intelectuale şi al învăţării eficiente
PLR3103 Tehnologia informaţiei şi comunicării 
PLR3104 Educaţia şi mass-media
PLR3105 Istoria pedagogiei româneşti
PLR3106 Proiectarea şi realizarea activităţilor extracuriculare
PLR3201 Teoria educaţiei
PLR1070 Psihologia educaţiei şi elemente de psihologia dezvoltării
PLR3202 Teoria şi metodologia curriculumului
PLR3203 Doctrine pedagogice şi instituţii educaţionale
PLR3204 Strategii de dezvoltare a gândirii critice
PLR3205 Sociologie educaţională
PLR3206 Pedagogie 1: Fundamentele pedagogiei. Teoria si metodologia curriculumului
PLR3208 Psihosociologia familiei
PLR3301 Teoria şi metodologia instruirii
PLR3302 Teoria şi metodologia evaluării didactice
PLR3303 Pedagogia comunicării 
PLR3304 Metodologia cercetării pedagogice
PLR3305 Pedagogia învăţământului preşcolar şi primar 
PLR3306 Managementul instituţiilor şcolare şi al clasei de elevi
PLR3307 Teoria si metodologia instruirii.Teoria si metodologia evaluarii
PLR3308 Practică pedagogică observativă în învăţământul preşcolar
PLR3309 Practică pedagogică în domeniul educaţiei timpurii
PLR4307 Practică pedagogică observativă în şcoală
PLR4308 Practică pedagogică observativă în cabinet consiliere
PED2318 Antropologie educationala
PLR3207 Documentarea si utilizarea bazelor de date
PLR3401 Dezvoltare curriculară şi învăţare bazată pe proiect
PLR3402 Instruire asistată de calculator şi platforme educaţionale on-line
PLR3403 Pedagogia adulţilor
PLR3404 Marketing educaţional 
PLR3405 Jocul didactic-teorie şi aplicaţii
PLR3406 Alternative educaţionale
PLR2601 Psihopedagogia copiilor cu dificultăţi de învăţare
PLR3408 Practică pedagogică observativă în învăţământul primar
PLR3409 Elemente de legislaţie şcolară
PLR3410 Teatrul de papusi în învatamântul primar si prescolar
PLR4408 Practică în domeniul educaţiei civice
PLR4409 Servicii educaţionale pentru comunitate
PLR4414 Etica si deontologie profesionala
PLR4501 Introducere în politicile educaţionale
PLR4502 Metode si tehnici de consiliere educationala; Educatia copiilor supradotati
PLR4503 Pedagogie interactivă
PLR4504 Metodica şi practica predării disciplinelor pedagogice
PLR4505 Practică de specialitate (predare)
PLR4506 Educaţia permanentă şi autoeducaţia
PLR4507 Procedee discursive în activitatea didactică
PLR4508 Filosofia educaţiei
PLR3609 Educaţie incluzivă - teorie şi aplicaţii
PLR4601 Cultură şi educaţie civică; metodica şi practica predării educaţiei civice
PLR4602 Pedagogie universitară
PLR4603 Pedagogie comparată
PLR4604 Practică de specialitate (consiliere)
PLR4605 Învăţarea în serviciul comunităţii
PLR4606 Educaţie interculturală
PLR3610 Utilizarea calculatorului în activitatea didactică din grădiniţă şi şcoala primară
Admitere 2019

Oficiul Permanent al Admiterii ofera candidatilor, pe tot parcursul anului, informaţii privind admiterea la facultate. Telefon: +40-264-405337; +40-264-405300; interior 5337.

Detalii