• psiedu

Management curricular

 

Plan de invatamant 2022-2023 IFR

Plan de invatamant 2022-2023 FR

Plan de invatamant 2023-2025 IFR

Plan de invatamant 2023-2025 FR

PMR5101

Management curricular/Curriculum Management

IF

IFR

PMR5102

Paradigme și modele de predare-învățare/Paradigms and Teaching-Learning Models 

IF

IFR

PMR5103

Învățarea autoreglată și metacognitivă/Self-Regulated and Metacognitive Learning

IF

IFR

PMR5176

Andragogie/Andragogy

IF

IFR

PMR5105

Credință și cunoaștere/Faith and Knowledge

IF

IFR

PMR5106

Multiculturalism, Interculturalism și Educație interculturală/Multiculturalism, Interculturalism and Intercultural Education

IF

IFR

PMR5138

Educația pentru mediu și dezvoltare durabilă/Environmental Education and Sustainable Development

IF

IFR

PMR5141

Strategii inovative de instruire şi evaluare/Innovative Teaching and Assessment Strategies

IF

IFR

PMR5109

Teoria și practica cercetării pedagogice/Theory and Practice of Pedagogical Research

IF

IFR

PMR5110

Educația media. Curs predat în limba engleză/Media education

IF

IFR

PMR5139

Centrarea pe competențe în curriculum-ul școlar/Focus on Competencies in School Curriculum

IF

IFR

PMR5178

Educația STEM/STEAM/STREAM / STEM/STEAM/STREAM Education

IF

IFR

PMR5112

Comunități de învățare și practică în medii virtuale/Communities of Learning and Practice in Virtual Environments

IF

IFR

PMR5134

Școala și comunitatea/School and Community

IF

IFR

PMR5147

Didactică profesională și managementul carierei. Cercetări şi studii de caz. Etică și integritate academică/Professional Didactics and Career Management. Research and Case Studies. Ethics and Academic Integrity

IF

IFR

PMR5116

CDȘ și managementul activităților extracurriculare/Curriculum at School Decision and Management of Extracurricular Activities

IF

IFR

PMR5117

e-learning şi Blended learning: procese de învăţare şi probleme specifice/e-learning and Blended Learning: Learning Processes and Specific Problems

IF

IFR

PMR5146

Managementul organizației școlare/Management of School Organization

IF

IFR

PMR5140

Managementul programelor și proiectelor/Management of Programs and Projects

IF

IFR

PMR5144

Procesarea didactică a conținutului științific/Didactic Processing of the Scientific Content

IF

IFR

PMR5136

Consiliere psihologică: programe de intervenție cognitiv-comportamentală/Psychological Counseling: Cognitive-Behavioral Intervention Programs

IF

IFR

PME5131

Programe de dezvoltare curriculară pentru copiii cu nevoi educaționale speciale. /Curriculum Development Programs for Children with Special Educational Needs.

IF

IFR

PMR5124

Stagiu de cercetare/documentare-practică şi pregătirea disertaţiei / Internship for Research/Documentation – Practice and Preparation of Dissertation

IF

IFR

PMR5132

Educația pentru cetățenie democratică și drepturile fundamentale ale omului/Education for Democratic Citizenship and Human Rights

IF

IFR

PMR5177

Mentorat, coaching, leadership. Curs atelier/Mentoring, Coaching, Leadership. Course-Workshop

IF

IFR

PMR5179

Învățarea înafara clasei/Learning outside the classroom (începând cu 2024-2025)

IF

IFR

PMR5127

Educația pentru valori și calitate. Managementul şi cultura calităţii în instituţiile de învăţământ/Education for Values and Quality. Culture and Quality Management in Educational Institutions

IF

IFR