• formare continua cadre
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Activitatile programelor se desfasoara in regin ONLINE, sub avizul MEC
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393
 • covid
  Info-Covid-19
  Servicii suport
  Decizii și măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul Coronavirus
 • facultatea de psihologie
  Academicradio
  Radio ONLINE

 • formare continua cadre
  PROGRAM DE FORMARE CONTINUĂ DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI INCLUZIVE/SPECIALE
  Depunerea dosarelor se face online pănă la completarea numărului de locuri (35 de locuri)
  https://forms.gle/viAGK36QmW68WMSg9
 • -->
MENIU

Management curricular

 

Plan de invatamant 2019-2021

Plan de invatamant 2020-2022

Plan de invatamant 2021-2023

PMR5101

Management curricular/Curriculum Management

PMR5102

Paradigme și modele de predare-învățare/Paradigms and Teaching-Learning Models

PMR5103

Învățarea autoreglată și metacognitivă/Self-Regulated and Metacognitive Learning

PMR5138

Educația pentru mediu și dezvoltare durabilă/Environmental Education and Sustainable Development.

PMR5105

Credință și cunoaștere/Faith and Knowledge

PMR5106

Multiculturalism, Interculturalism și Educație interculturală/Multiculturalism, Interculturalism and Intercultural Education

PMR5176

Andragogie

PMR5141

Strategii inovative de instruire şi evaluare/Innovative Teaching and Assessment Strategies

PMR5109

Teoria și practica cercetării pedagogice/Theory and Practice of Pedagogical Research

PME5110

Educația media. Curs predat în limba engleză/Media education. Course taught in English

PMR5139

Centrarea pe competențe în curriculum-ul școlar/Focus on Competencies in School Curriculum

PMR5148

Testările naționale și internaționale în practica educațională/National and International Assessments in Education

PMR5112

Comunități de învățare și practică în medii virtuale/Communities of Learning and Practice in Virtual Environments

PMR5134

Școala și comunitatea/School and Community

PMR5147

Didactică profesională și managementul carierei. Cercetări şi studii de caz. Etică și integritate academică/Professional Didactics and Career Management. Research and Case Studies. Ethics and Academic Integrity

PMR5116

CDȘ și managementul activităților extracurriculare/Curriculum at School Decision and Management of Extracurricular Activities

PMR5117

e-learning şi Blended learning: procese de învăţare şi probleme specifice/e-learning and Blended Learning: Learning Processes and Specific Problems

PMR5144

Procesarea didactică a conținutului științific/Didactic Processing of the Scientific Content

PMR5145

Managementul schimbării și inovării în educație/Management of Change and Innovation in Education

PMR5140

Managementul programelor și proiectelor/Management of Programs and Projects

PMR5146

Managementul organizației școlare/Management of School Organization

PMR5136

Consiliere psihologică: programe de intervenție cognitiv-comportamentală/Psychological Counseling: Cognitive-Behavioral Intervention Programs

PME5131

Programe de dezvoltare curriculară pentru copiii cu nevoi educaționale speciale. Curs predat in limba engleza/Curriculum Development Programs for Children with Special Educational Needs. Course taught in English

PMR5124

Stagiu de cercetare/documentare-practică şi pregătirea disertaţiei / Internship for Research/Documentation – Practice and Preparation of Dissertation

PMR5132

Educația pentru cetățenie democratică și drepturile fundamentale ale omului/Education for Democratic Citizenship and Human Rights

PMR5133

Managementul curriculum-ului și al programelor de formare (mentorat/stagiatură). Elemente de management și leadership strategic/Management of Curriculum and Training Programs (Mentoring/Internship). Elements of Management and Strategic Leadership

PMR5127

Educația pentru valori și calitate. Managementul şi cultura calităţii în instituţiile de învăţământ/Education for Values and Quality. Culture and Quality Management in Educational Institutions

PMR5129

Educația prin sport. Metodologia proiectării și organizării activităților fizice de loisir/Sports education. Methodology of Designing and Organizing Physical Leisure Activities